Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Varallisuus kasvaa ja monipuolistuu iän myötä

Varallisuuden karttuminen vie yleensä aikaa, niinpä varallisuuden huippu tulee elinkaarella melko myöhään. Nuorilla ikäluokilla on vähän varallisuutta, kun taas ennen eläkeikää asuntoja, kesämökkejä ja rahavaroja omistetaan yleisimmin. Suurin keskimääräinen varallisuus vuonna 2009 oli 55–64-vuotiailla kotitalouksilla ja pienin alle 25-vuotiailla. Varallisuuden koostumus muuttuu muun muassa tulo- ja varallisuustason, iän ja elinvaiheen myötä. Vauraimmilla eli 55–64-vuotiaiden talouksilla omistusasunto on 79 prosentilla. Heillä omassa käytössä olevan asunnon arvo oli keskimäärin 157 000 euroa. Sijoitusasuntoja omistaa joka viides 55–64 -vuotiaiden talous. Nuorista, 25–34-vuotiaiden talouksista vasta joka toinen asuu omassa asunnossa (49 %). Korkein asunnon arvo on 35–44-vuotiailla omistusasujilla, 187 000 euroa.

Asunnon omistus jakaa kotitaloudet kahteen kastiin myös kotitaloustyypin mukaan katsottuna. Tyypillisissä asunnonomistajatalouksissa kuten 35–64-vuotiailla, eläkeikäisillä pareilla ja lapsiperheillä asunnon omistavien osuus on 80–91 prosentin välillä. Yhden hengen ja yhden huoltajan talouksissa ja alle 35-vuotiaiden parien talouksissa asunnon omistavien osuudet jäävät selvästi alemmiksi, 39 ja 53 prosentin välille. Erityisesti lapsiperheissä on sijoitettu omaan asuntoon ja arvo on noussut paljon keskimääräistä enemmän vuodesta 2004. Arvo nousi viidenneksellä 207 000 euroon. Yhden hengen talouksilla asunnon keskimääräinen arvo oli 111 000 euroa, jossa nousua vain 5 prosenttia vuodesta 2004.

Kotitalousrakenteen muutoksillakin voi olla merkitystä varallisuusjakaumiin. Yhden hengen talouksien määrä on kasvanut pitkän aikaa. Vuonna 2009 yhden hengen talouksia oli jo noin miljoona, mikä on kaikista kotitalouksista noin 40 prosenttia. Lapsiperheiden osuus on pienentynyt, vuonna 1987 osuus oli 24 prosenttia, nyt 17.

Työikäisten 35–64-vuotiaiden ja myös eläkeikäisten pariskuntien tyypillisiä sijoituskohteita ovat oman asunnon lisäksi myös vapaa-ajan asunnot ja sijoitusasunnot. Heillä keskimääräistä suurempi osa varallisuudesta on näissä kohteissa. Sijoitusasuntoja omisti lähes joka neljäs 35-64-vuotiaista pariskunnista ja sijoitusasuntojen arvo oli noin 31 000 euroa (kakkosasuntoihin sijoittanutta kotitaloutta kohti 131 000 euroa). Sijoitusasuntoja omistivat lähes samassa määrin myös eläkeikäiset pariskunnat (kuvio 2).

Kuvio 2. Sijoitusasuntojen omistus kotitaloustyypeittäin 2009, euroa kotitaloutta kohti

Kuvio 2. Sijoitusasuntojen omistus kotitaloustyypeittäin 2009, euroa kotitaloutta kohti

Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Säylä (09) 1734 3410, Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2009, 2. Varallisuus kasvaa ja monipuolistuu iän myötä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2009/vtutk_2009_2011-12-21_kat_002_fi.html