Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kotitalouksien varat ja velat varallisuusdesiileittäin vuonna 2004*

Euroa kotitaloutta kohti

  Kaikki I (alin) II III IV V VI VII VIII IX X (ylin)
Kotitalouksia otoksessa 3 455 270 282 288 257 287 314 348 391 459 559
Kotitalouksia perusjoukossa 2 415 000 245 306 238 778 241 878 239 929 241 539 241 480 241 655 241 565 241 856 241 014
Henkilöitä otoksessa 8 649 411 519 618 572 670 815 979 1 155 1 337 1 573
Henkilöitä perusjoukossa 5 160 767 340 339 403 749 457 916 451 088 474 466 556 987 576 452 631 056 653 407 615 307
Kotitalouden keskikoko 2,14 1,39 1,69 1,89 1,88 1,96 2,31 2,39 2,61 2,70 2,55
1-6 Varallisuus yhteensä 147 450 240 3 190 19 420 56 950 89 480 118 150 151 400 196 850 270 270 569 540
1 Asuntojen arvo 97 330 0 20 4 600 39 210 67 000 88 220 113 180 138 930 189 420 333 210
1.1 Oman asunnon arvo 83 620 0 0 3 800 37 270 64 670 85 320 107 800 131 970 169 220 236 540
1.2 Sijoitusasunnon arvo 13 700 0 20 800 1 940 2 330 2 890 5 380 6 960 20 210 96 670
2 Vapaa-ajanasuntojen arvo 13 960 0 210 1 480 2 090 4 790 6 400 11 590 15 780 27 180 70 160
3 Kulkuvälineiden arvo 10 590 20 960 5 660 5 580 7 120 11 190 10 810 15 420 16 890 32 360
4-6 Rahoitusvarallisuus yhteensä 25 580 220 2 010 7 680 10 070 10 560 12 350 15 820 26 720 36 780 133 810
4 Talletukset 11 230 190 1 640 5 320 6 780 7 680 8 480 10 030 16 410 18 080 37 740
5 Arvopaperit yhteensä 10 560 0 210 1 170 2 230 1 910 2 280 3 230 5 980 12 860 75 880
5.1 Pörssiosakkeet 5 050 0 120 310 870 870 460 1 130 1 940 4 420 40 450
5.2 Sijoitusrahasto-osuudet 2 970 0 60 440 1 110 450 710 1 140 2 840 5 670 17 340
5.3 Muut arvopaperit ** 2 540 0 30 420 250 590 1 110 960 1 200 2 770 18 090
6 Muut rahoitusvarat 3 790 20 160 1 190 1 060 970 1 590 2 570 4 340 5 840 20 190
6.1 Säästö- ja sijoitusvakuutukset 1 570 0 50 460 400 460 660 910 1 910 2 210 8 630
6.2 Eläkevakuutukset 1 850 0 30 340 330 270 530 1 430 1 590 3 150 10 790
6.3 Käteisvarat ja lainasaatavat 380 20 70 390 330 240 390 220 840 480 780
1-3 Yksityisvelat yhteensä 17 970 1 810 2 660 4 150 9 750 16 250 32 960 26 080 25 510 31 030 29 570
1 Asuntovelat 14 700 200 110 870 7 830 13 920 28 390 21 770 22 420 26 920 24 650
2 Kulutusvelat 2 700 680 1 230 2 270 1 480 1 930 3 980 3 970 2 910 3 830 4 720
3 Opintovelat 570 930 1 320 1 010 430 400 600 340 180 280 200

* ennakkotiedot

** Muita arvopapereita ovat listaamattomat osakkeet, muut kuin kaupan tai puhelinosuuskuntien osuustodistukset ja joukkovelkakirjat

Desiilit on muodostettu kotitaloutta kohti lasketun bruttovarallisuuden mukaan.

Lähde: Varallisuustutkimus 2004, Tilastokeskus


Päivitetty 16.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2004, Kotitalouksien varat ja velat varallisuusdesiileittäin vuonna 2004* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2004/vtutk_2004_2006-03-31_tau_002.html