Suomen bruttokansantulon menetelmäkuvaus

Menetelmäkuvaus sisältää bruttokansantuotteen (BKT) ja bruttokansantulon (BKTL) laadintamenetelmien kuvauksen sellaisena kuin ne Suomessa laaditaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT95) mukaan. Jokainen EU-maa on velvollinen laatimaan vastaavan kuvauksen ja tämä kuvaus on yhdenmukainen muiden EU-maiden kuvausten kanssa.

Menetelmäkuvaus käsittää vain käypähintaisten lukujen laskemisen selostamisen, ts. kiinteähintaisia (volyymi-, määrä-) menetelmiä ei käsitellä tässä asiakirjassa. Asiakirjassa käydään läpi kansantalouden tilinpidon laadinnan yleiskuvaus, laskentatavat eri lähtökohtien (tuotos, tulo, meno) mukaan, tilien tasapainotusmenettelyt, tietojen kattavuuden varmistaminen sekä kuvataan tärkeimmät käytetyt tietolähteet.

Suomen bruttokansantulon (BKTL) menetelmäkuvaus pdf 336 sivua 1 387 kt


Päivitetty 12.7.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2007, Suomen bruttokansantulon menetelmäkuvaus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2009-01-31_men_498.html