Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.3.2016

Verokertymä kasvoi 2,4 prosenttia vuonna 2015

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,4 prosenttia vuonna 2015. Kertymä oli yhteensä 92,1 miljardia euroa. Veroaste kasvoi edellisvuodesta 0,6 prosenttiyksikköä 44,5 prosenttiin. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2015 koskevista ennakkotiedoista.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2014 - 2015*

  Miljoonaa euroa Suhde BKT:hen, %
Sektori Vuosi    
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet 2014 90 021 43,9
2015 92 144 44,5
S1311 Valtionhallinto 2014 42 680 20,8
2015 43 419 21,0
S1313 Paikallishallinto 2014 21 174 10,3
2015 21 864 10,6
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2014 25 996 12,7
2015 26 695 12,9
S212 Euroopan unionin toimielimet 2014 171 0,1
2015 166 0,1
*Ennakkotieto

Erityisesti yhteisöjen tuloveron kertymä kasvoi. Yhteisöjen maksaman tuloveron määrä nousi 15,2 prosenttia ja oli 4,4 miljardia euroa. Lisäksi muun muassa kotitalouksien tuloveron, työnantajan sekä vakuutettujen työeläkemaksujen, perintö- ja lahjaveron, energiaverojen sekä tupakkaveron kertymät kasvoivat vuonna 2015. Alkoholijuomaveron kertymä puolestaan supistui 1,8 prosenttia 1,4 miljardiin euroon. Myös muun muassa korkotulojen lähdeveron, autoveron sekä jäteveron kertymät pienenivät. Rahoitusvakausviraston vuonna 2015 luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä keräämää vakausmaksua kirjattiin kansantalouden tilinpidossa verotuloksi kaksi miljoonaa euroa. Verotuloksi ei kirjattu sitä osaa vakausmaksusta, joka katettiin aiempina vuosina kerätyllä pankkiverolla.

Valtion verokertymä oli vuonna 2015 yhteensä 43,4 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 1,7 prosenttia. Kuntien verokertymä oli 21,9 miljardia euroa ja se kasvoi 3,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,7 prosenttia ja yhteensä niitä kerättiin 26,7 miljardia euroa. Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaistuloista oli 80,1 prosenttia vuonna 2015.

Vuonna 2015 nettoveroaste supistui 17,8 prosenttiin edellisvuoden 17,9 prosentista. Nettoveroaste lasketaan vähentämällä veroasteesta julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamien tukipalkkioiden sekä tulon- ja pääomansiirtojen osuus.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Peltonen 029 551 3464, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 16.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vermak/2015/vermak_2015_2016-03-16_tie_001_fi.html