Liitetaulukko 17. Työttömyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan 2020/04 - 2021/04, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/04 2021/04 2020/04 - 2021/04
Prosenttia, % Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Aluehallintovirasto      
Koko maa (ml. Ahvenanmaa) 8,0 9,0 0,9
Etelä-Suomen AVI 7,7 7,9 0,2
Lounais-Suomen AVI 7,2 7,5 0,3
Itä-Suomen AVI 9,0 11,1 2,1
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 9,0 10,5 1,5
Pohjois-Suomen AVI 7,2 9,2 2,0
Lapin AVI . . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, huhtikuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.05.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2021, Liitetaulukko 17. Työttömyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan 2020/04 - 2021/04, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/04/tyti_2021_04_2021-05-25_tau_017_fi.html