Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, toukokuu

Liitetaulukko 20. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan 2020/I - 2021/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I 2020/I - 2021/I
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Sukupuoli Työmarkkina-asema        
Sukupuolet yhteensä Väestö yhteensä 4 131 4 126 -6 -0,1
Työvoima yhteensä 2 681 2 700 19 0,7
- työlliset 2 491 2 476 -15 -0,6
- työttömät 191 224 34 17,6
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 450 1 426 -24 -1,7
Miehet Väestö yhteensä 2 077 2 076 -2 -0,1
Työvoima yhteensä 1 395 1 406 11 0,8
- työlliset 1 288 1 281 -7 -0,5
- työttömät 107 125 18 16,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 683 669 -13 -1,9
Naiset Väestö yhteensä 2 054 2 050 -4 -0,2
Työvoima yhteensä 1 286 1 294 7 0,6
- työlliset 1 203 1 195 -8 -0,7
- työttömät 84 99 15 18,4
Työvoiman ulkopuolella olevat 768 756 -11 -1,4

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 04.05.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2021, Liitetaulukko 20. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan 2020/I - 2021/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_020_fi.html