Liitetaulukko 35. Palkansaajat sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat, 1000 henkilöä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Sosioekonominen asema        
Palkansaajat yhteensä 3-9 2 189 1 087 1 102
Ylemmät toimihenkilöt 3 737 378 359
- johtotehtävissä toimivat 31 70 42 28
- valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä toimivat 32 234 151 83
- opetustehtävissä toimivat 33 129 34 95
- muut ylemmät toimihenkilöt 34 304 151 153
Alemmat toimihenkilöt 4 826 271 556
- esimiestehtävissä toimivat 41 80 48 32
- itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai myyntityötä tekevät 42 250 85 165
- epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- tai myyntityötä tekevät 43 22 5 17
- muut alemmat toimihenkilöt 44 474 132 341
Työntekijät 5 622 437 186
- maa- ja metsätalouden työntekijät 51 31 19 13
- teollisuustyöntekijät 52 235 206 29
- muut tuotantotyöntekijät 53 101 68 33
- jakelu- ja palvelutyöntekijät 54 255 144 111
Tuntematon 9 3 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 35. Palkansaajat sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_035_fi.html