Liitetaulukko 11. Palkansaajat ja yrittäjät toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2016 - 2020, 15-74-vuotiaat

  Vuosi
2016 2017 2018 2019 2020
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä
Palkansaajat yhteensä Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 105 2 147 2 204 2 220 2 189
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 36 35 34 36 36
C Teollisuus 10-33 304 304 315 309 309
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 28 28 24 24 29
F Rakentaminen 41-43 132 143 155 148 144
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 254 248 256 251 237
H Kuljetus ja varastointi 49-53 121 122 126 126 117
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 73 75 76 87 67
J Informaatio ja viestintä 58-63 91 93 102 112 118
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 68 74 69 70 73
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 120 130 136 137 153
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 94 99 100 105 98
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 115 116 113 120
P Koulutus 85 169 177 180 181 183
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 386 384 394 398 389
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 48 50 49 52 50
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 63 66 65 64 60
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 344 326 335 345 340
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 65 63 66 69 63
C Teollisuus 10-33 23 22 22 19 21
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 . . . . .
F Rakentaminen 41-43 47 43 43 44 44
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 36 34 36 36 33
H Kuljetus ja varastointi 49-53 20 18 17 17 17
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 12 9 10 10 11
J Informaatio ja viestintä 58-63 10 12 12 11 12
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 7 7 8 7 8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 42 42 43 43 46
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 15 13 12 14 15
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 . . . . .
P Koulutus 85 4 5 5 6 6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 23 20 23 25 23
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 15 16 15 16 15
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 23 21 22 25 24

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 11. Palkansaajat ja yrittäjät toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2016 - 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_011_fi.html