Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.1.2021

Työllisyys heikkeni selvästi joulukuussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2020 joulukuussa 74 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 48 000 enemmän kuin vuoden 2019 joulukuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 71,8 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 8,2 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/12–2020/12, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/12–2020/12, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Koronaviruspandemian vuoksi aikasarjoissa on vuonna 2020 epätyypillistä vaihtelua, minkä vuoksi trendilukuihin liittyvä epävarmuus on tavallista suurempaa. Keväällä tapahtunut työllisyyden pudotus on syyskuun tietojen laskennan yhteydessä tulkittu kausitasoitusmallissa tasomuutokseksi, koska työllisyys ei ole palautunut ennalleen puolen vuoden aikana. Tasomuutos näkyy jyrkkänä muutoksena trendikuvioissa. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisyysasteen trendiluku oli joulukuussa 71,8 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 8,2 prosenttia. Joulukuun kausitasoitettujen tietojen mukaan sekä työllisyysasteen trendi että työttömyysasteen trendi ovat pysyneet lokakuusta lähtien lähes samana.

Työllisiä oli vuoden 2020 joulukuussa 2 496 000 (virhemarginaali ±36 000), mikä oli 74 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 26 000 vähemmän ja naisia 48 000 vähemmän kuin vuoden 2019 joulukuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 70,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 73,0 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski viime vuoden joulukuusta 1,9 prosenttiyksikköä 71,5 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 2,7 prosenttiyksikköä 70,0 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2020 joulukuussa 212 000 (virhemarginaali ±21 000), mikä oli 48 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 119 000 ja naisia 93 000.

Työttömyysaste oli joulukuussa 7,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 6,0 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden joulukuusta 2,3 prosenttiyksikköä 8,4 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi 1,4 prosenttiyksikköä 7,2 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli joulukuussa yhteensä 607 000. Heistä työllisiä oli 226 000 ja työttömiä 56 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 282 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli joulukuussa 20,0 prosenttia, mikä oli 5,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 20,4 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 9,3 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2020 joulukuussa 1 421 000, mikä oli 23 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 129 000, mikä oli 14 000 enemmän kuin vuoden 2019 joulukuussa.

Työllisyyden muutokset 2019/12 – 2020/12 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/12 2020/12 2019/12 - 2020/12
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 132 4 129 –0,1
Työvoima yhteensä 2 734 2 708 –1,0
Työlliset 2 570 2 496 –2,9
– palkansaajat 2 201 2 134 –3,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 369 361 –2,0
Työttömät 164 212 29,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 398 1 421 1,7
– piilotyöttömät  115 129 12,2
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 73,0 70,7 –2,3
Työttömyysaste 6,0 7,8 1,8
Työvoimaosuus 66,2 65,6 –0,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä (loka-joulukuussa) työllisiä oli keskimäärin 2 522 000, mikä oli 35 000 vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavana aikana. Työllisten määrä vähentyi eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa (Q), majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (I) sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa (H).

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä oli 0,9 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavana aikana.

Työttömiä oli vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä keskimäärin 200 000, mikä oli 36 000 enemmän kuin vuoden 2019 loka-joulukuussa. Vuoden 2020 neljännen neljänneksen työttömyysaste oli 7,4 prosenttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä 1 407 000, mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 125 000, mikä oli 5 000 enemmän vuoden 2019 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2019/IV – 2020/IV Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2019/IV 2020/IV 2019/IV - 2020/IV
1000 henkilöä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 721 2 722 0,1
Työlliset yhteensä 2 557 2 522 –1,4
Työttömät yhteensä 164 200 22,1
– miehet 92 109 18,2
– naiset 72 91 27,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 410 1 407 –0,2
– piilotyöttömät  120 125 3,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2020 vuosikeskiarvot

Työllisiä oli vuonna 2020 keskimäärin 2 528 000, mikä oli 37 000 vähemmän kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 työllisyysaste oli 71,6 prosenttia, kun se vuonna 2019 oli 72,6 prosenttia.

Työttömyysaste oli vuonna 2020 keskimäärin 7,8 prosenttia, kun se vuonna 2019 oli 6,7 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2020 keskimäärin 213 000 henkeä, mikä oli 29 000 enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuonna 2020 oli 1,9 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019. Työpanoksen määrä eli tehty vuosityöaika työllistä kohti laski hiukan vuodesta 2019.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuotta 2020 koskevia vuosikeskiarvoja julkaistaan tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä työvoimatutkimuksen tietokantataulukoissa . Yleiskatsaus vuoden 2020 vuositiedoista sekä aikasarjatiedoista vuosilta 2011–2020 julkaistaan 4.3.2021.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 2020 lopussa kaikkiaan 357 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 100 000 korkeampi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työttömyys nousi joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Uudellamaalla (61 %), Pohjanmaalla (51 %), Varsinais-Suomessa (43 %), Pirkanmaalla (35 %) ja Lapissa (35 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi vähiten Kainuussa (8 %), Pohjois-Karjalassa (19 %), Kaakkois-Suomessa (20 %) ja Etelä-Savossa (22 %). Joulukuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 78 000, mikä oli 56 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli joulukuun lopussa yhteensä 108 000 henkilöä, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Palveluiden piirissä oli 4,0 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 44 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 11 000 suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 50 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Muutokset 2019/12–2020/12 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/12 2020/12 2019/12 - 2020/12
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 258 357 38,7
– yli vuoden työttömänä olleet 63 92 46,0
Palveluissa yhteensä 111 108 –2,8
– työllistetyt 23 23 –0,9
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 21 24 14,0
– työ- ja koulutuskokeilussa 7 5 –19,4
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 61 56 –7,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 55 50 –9,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietojen julkaiseminen ja jakelu alkuvuonna 2021

Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen. Työnantajasektorin uuden luokittelun mukainen vertailutieto vuodelta 2019 julkaistaan ainoastaan kuukausi- ja neljännesvuosijulkistusten liitetaulukoissa.

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Tietokantataulukkoon 11ag on 24.11.2020 lisätty työvoimatutkimuksen tärkeimpien tunnuslukujen kausitasoitetut aikasarjat.

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2020, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (716,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tie_001_fi.html