Liitetaulukko 2. Työllisyysasteet lasten lukumäärän mukaan vuosina 2014 - 2018, 20-59-vuotiaat

  Työllisyysaste, %
Vuosi
2014    2015    2016    2017    2018   
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 77,5 76,9 77,2 78,2 80,2
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 81,9 81,6 81,5 83,0 84,4
- 1 lapsi 82,4 81,3 81,1 81,2 84,3
- 2 lasta 84,6 84,4 84,1 86,8 88,1
- 3 lasta tai enemmän 75,9 76,5 77,4 79,0 77,0
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 75,0 74,2 74,8 75,5 77,8
Miehet Yhteensä 78,5 78,0 78,8 79,8 82,2
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 90,1 89,9 90,1 91,0 92,1
- 1 lapsi 88,9 89,0 89,0 88,3 91,9
- 2 lasta 91,6 90,8 91,4 93,3 93,6
- 3 lasta tai enemmän 89,5 89,8 89,5 92,1 89,8
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 72,5 71,8 73,0 74,1 77,1
Naiset Yhteensä 76,4 75,7 75,6 76,5 78,0
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 74,4 73,8 73,6 75,6 77,2
- 1 lapsi 76,5 74,4 74,2 75,1 77,4
- 2 lasta 77,8 78,2 77,1 80,7 83,0
- 3 lasta tai enemmän 62,6 63,6 65,7 66,5 64,8
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 77,7 76,9 76,8 77,0 78,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Nieminen 029 551 3561, Olga Kambur 029 551 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. perheet ja työ 2018, Liitetaulukko 2. Työllisyysasteet lasten lukumäärän mukaan vuosina 2014 - 2018, 20-59-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/14/tyti_2018_14_2019-11-14_tau_002_fi.html