Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2017, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Palkallista ylityötä tehneet Palkallista ylityötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 147 256 11,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 35 5 13,2
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 332 48 14,5
F Rakentaminen 41-43 143 22 15,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 248 28 11,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 122 20 16,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 75 8 11,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 93 11 11,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 74 8 10,8
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 229 31 13,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 115 11 9,8
P Koulutus 85 177 10 5,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 384 44 11,4
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 116 8 7,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2017, Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2017, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/13/tyti_2017_13_2018-04-12_tau_037_fi.html