Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2017, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammattikoodi Ammatti      
  Ammatit yhteensä 2 473 1 282 1 191
Johtajat 85 59 27
11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 14 8 5
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat 29 20 9
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat 33 24 10
14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat 9 7 3
2 Erityisasiantuntijat 617 323 295
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 147 114 33
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat 39 12 27
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 137 39 98
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat 125 59 66
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 89 71 19
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat 80 29 51
3 Asiantuntijat 469 198 271
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 91 76 15
32 Terveydenhuollon asiantuntijat 112 15 97
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 159 63 97
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 84 27 56
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 23 17 6
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 144 35 108
41 Toimistotyöntekijät 41 4 37
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 40 9 31
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 39 14 25
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 24 9 15
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 470 136 334
51 Palvelutyöntekijät 115 48 67
52 Myyjät, kauppiaat ym. 160 55 105
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 177 18 159
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 18 15 3
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 80 54 26
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 71 46 25
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 8 8 .
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 262 245 17
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 105 102 3
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 91 88 3
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät 8 5 3
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 37 37 .
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. 21 13 8
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 182 157 25
81 Prosessityöntekijät 51 36 15
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 15 10 5
83 Kuljetustyöntekijät 117 112 5
9 Muut työntekijät 152 65 87
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 63 9 54
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 5 4 .
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 47 38 9
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 23 6 18
95 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym. 5 3 2
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. 9 7 3
00 Sotilaat 9 8 .
01 Upseerit 4 4 .
02  Aliupseerit 5 4 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2017, Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2017, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/13/tyti_2017_13_2018-04-12_tau_034_fi.html