Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2017, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 473 1 282 1 191
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 99 72 26
Maatalous 01 71 48 23
C Teollisuus 10-33 326 247 79
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 43 20 23
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 45 36 9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 46 33 13
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 55 48 7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 103 82 21
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 34 28 6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 29 21 7
F Rakentaminen 41-43 187 172 15
Talonrakentaminen 41 70 63 7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 97 91 6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 282 144 138
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 43 39 5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 84 56 28
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 155 49 106
H Kuljetus ja varastointi 49-53 139 114 26
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 89 77 13
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 50 37 13
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 26 59
J Informaatio ja viestintä 58-63 106 78 27
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 81 35 46
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 172 94 77
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 63 45 18
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 112 57 55
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 64 34 30
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 115 50 65
P Koulutus 85 181 60 121
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 404 55 349
Terveyspalvelut 86 187 30 157
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 87 13 74
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 131 12 119
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 66 30 35
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 87 24 63

Lähde: Työvoimatutkimus 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2017, Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2017, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/13/tyti_2017_13_2018-04-12_tau_030_fi.html