Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2013 - 2017, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2013 2014 2015 2016 2017
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3 963 673 3 956 312 3 947 135 4 011 631 4 040 418
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 219 526 219 690 222 050 199 370 195 847
C Teollisuus 10-33 594 177 565 242 560 500 565 129 571 065
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 44 465 45 879 42 308 48 986 49 881
F Rakentaminen 41-43 312 902 303 391 303 742 328 793 339 621
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 475 349 464 621 458 739 471 247 457 074
H Kuljetus ja varastointi 49-53 241 312 239 247 233 699 246 941 239 529
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 135 222 131 584 132 687 131 057 126 413
J Informaatio ja viestintä 58-63 165 765 170 191 178 612 172 015 179 282
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 116 556 119 289 120 423 125 599 132 842
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 266 600 272 442 276 031 270 848 286 101
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 152 788 157 501 167 727 172 335 178 653
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 172 940 165 109 167 190 184 425 188 650
P Koulutus 85 244 102 253 755 242 997 242 550 255 502
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 598 518 612 739 614 254 624 089 614 756
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 86 667 89 068 87 608 89 154 90 650
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 120 565 128 709 125 493 126 568 126 042

Lähde: Työvoimatutkimus 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2017, Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2013 - 2017, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/13/tyti_2017_13_2018-04-12_tau_018_fi.html