Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2016/IV 2017/IV 2016/IV - 2017/IV 2016/IV - 2017/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 427 2 486 59 2,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 91 96 5 6,0
Maatalous 01 65 68 3 4,8
C Teollisuus 10-33 331 328 -3 -0,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 45 -0 -0,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 45 45 -0 -1,0
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 47 47 -0 -0,3
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 57 53 -4 -6,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 108 104 -3 -3,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 29 35 5 17,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 31 28 -4 -11,6
F Rakentaminen 41-43 182 190 7 3,9
Talonrakentaminen 41 69 70 2 2,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 97 99 2 2,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 286 279 -7 -2,4
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 40 44 4 8,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 87 80 -7 -7,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 159 155 -4 -2,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 137 143 5 3,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 93 91 -1 -1,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 44 51 7 15,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 77 81 4 5,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 102 106 5 4,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 72 75 3 4,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 167 177 10 5,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 63 67 4 6,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 105 108 3 2,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 62 61 -1 -2,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 116 5 4,6
P Koulutus 85 180 190 10 5,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 401 408 7 1,8
Terveyspalvelut 86 181 188 7 3,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 90 85 -5 -5,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 129 135 6 4,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 60 67 7 10,9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 88 90 2 2,0
X Toimiala tuntematon 00 7 6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2017, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_028_fi.html