Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.5.2017

Huhtikuun työttömyysaste 10,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 huhtikuussa 279 000, mikä oli 15 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,2 prosenttia, kun se edellisvuoden huhtikuussa oli 9,8 prosenttia. Työllisiä oli 21 000 enemmän kuin edellisvuoden huhtikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 35 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/04–2017/04, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/04–2017/04, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2017 huhtikuussa 2 443 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 18 000 ja naisia 3 000 enemmän kuin vuoden 2016 huhtikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 68,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,9 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden huhtikuusta 0,9 prosenttiyksikköä 69,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,3 prosenttiyksikköä 67,8 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,2 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 huhtikuussa 279 000 (virhemarginaali ±20 000), mikä oli 15 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 150 000 ja naisia 128 000 henkeä.

Työttömyysaste oli huhtikuussa 10,2 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,7 ja naisten 9,8 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,9 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli huhtikuussa yhteensä 632 000. Heistä työllisiä oli 233 000 ja työttömiä 88 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 322 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli huhtikuussa 27,4 prosenttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,3 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 14,0 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2017 huhtikuussa 1 387 000 henkeä eli 35 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 119 000, mikä oli 13 000 vähemmän vuoden 2016 huhtikuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2016/04–2017/04 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/04 2017/04 2016/04 - 2017/04
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 109 4 109 0,0
Työvoima yhteensä 2 686 2 722 1,3
Työlliset 2 422 2 443 0,9
– palkansaajat 2 080 2 120 1,9
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 341 323 –5,4
Työttömät 264 279 5,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 423 1 387 –2,5
– piilotyöttömät  132 119 –9,8
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,9 68,6 0,6
Työttömyysaste 9,8 10,2 0,4
Työvoimaosuus 65,4 66,2 0,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun 2017 lopussa kaikkiaan 304 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 37 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työttömyys laski huhtikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–19 %), Kainuussa (–16 %), Etelä-Pohjanmaalla (–15 %) ja Keski-Suomessa (–15 %). Huhtikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 17 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 128 000 henkilöä, mikä oli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 37 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 46 000 uutta avointa työpaikkaa eli 14 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Muutokset 2016/04–2017/04 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/04 2017/04 2016/04 - 2017/04
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 341 304 –10,8
– yli vuoden työttömänä olleet 121 109 –9,9
Palveluissa yhteensä 125 128 2,2
– työllistetyt 22 23 6,5
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 24 25 0,5
– työ- ja koulutuskokeilussa 13 12 –8,3
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 65 67 3,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 60 46 –23,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2017, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690 , Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (427,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/04/tyti_2017_04_2017-05-24_tie_001_fi.html