Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2015/II - 2016/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/II 2016/II 2015/II - 2016/II 2015/II - 2016/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 997,5 1053,8 56,3 5,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 65,4 58,3 -7,1 -10,9
Maatalous 01 50,4 44,0 -6,3 -12,6
C Teollisuus 10-33 140,0 152,8 12,8 9,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 20,2 21,0 0,8 4,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 22,0 24,5 2,5 11,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,9 21,9 3,1 16,3
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 23,4 25,4 2,1 8,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 40,9 46,4 5,5 13,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 14,7 13,5 -1,2 -8,0
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,9 11,4 0,6 5,2
F Rakentaminen 41-43 77,2 87,4 10,3 13,3
Talonrakentaminen 41 29,3 31,4 2,1 7,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 38,4 48,1 9,7 25,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 114,4 121,8 7,4 6,5
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,5 18,9 0,3 1,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 36,9 42,1 5,2 14,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 58,9 60,8 1,9 3,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 57,2 63,9 6,6 11,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 38,9 41,4 2,6 6,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,4 22,5 4,1 22,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 35,2 34,1 -1,1 -3,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 45,1 45,9 0,8 1,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 30,9 34,1 3,2 10,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 71,7 69,0 -2,7 -3,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 27,4 25,3 -2,1 -7,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 41,8 44,8 3,0 7,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 24,6 26,0 1,4 5,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 42,2 48,6 6,5 15,4
P Koulutus 85 56,4 59,1 2,7 4,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 151,7 162,3 10,7 7,0
Terveyspalvelut 86 72,6 77,1 4,5 6,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 34,6 37,0 2,3 6,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 44,5 48,3 3,8 8,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 21,1 23,1 1,9 9,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 32,7 33,5 0,8 2,4
X Toimiala tuntematon 00 3,6 3,6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, kesäkuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes 029 551 3682, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2016, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2015/II - 2016/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2016/06/tyti_2016_06_2016-07-26_tau_029_fi.html