Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2015, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammattikoodi Ammatti      
  Ammatit yhteensä 2 437 1 249 1 188
1 Johtajat 78 52 26
11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 12 8 4
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat 27 18 9
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat 31 20 11
14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat 8 5 2
2 Erityisasiantuntijat 590 306 284
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 143 112 31
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat 36 11 25
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 141 36 105
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat 108 53 55
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 79 61 18
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat 83 33 50
3 Asiantuntijat 452 189 263
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 84 69 16
32 Terveydenhuollon asiantuntijat 111 12 99
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 152 65 87
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 82 26 55
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 23 16 6
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 148 38 110
41 Toimistotyöntekijät 46 4 41
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 39 9 30
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 39 14 24
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 25 10 15
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 470 139 331
51 Palvelutyöntekijät 120 48 72
52 Myyjät, kauppiaat ym. 163 59 104
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 166 15 151
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 19 16 3
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 92 65 27
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 79 53 26
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 12 12 .
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 258 236 22
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 97 93 4
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 89 85 4
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät 11 6 4
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 39 38 .
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. 23 13 10
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 185 154 31
81 Prosessityöntekijät 59 40 20
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 15 10 5
83 Kuljetustyöntekijät 110 104 6
9 Muut työntekijät 151 60 92
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 64 8 55
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 4 2 .
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 46 35 11
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 25 6 19
95 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym. 4 2 .
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. 9 6 3
0 Sotilaat 9 9 .
01 Upseerit 3 3 .
02 Aliupseerit 5 5 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Arto Miettinen 029 551 2963, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2015, Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2015, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/13/tyti_2015_13_2016-04-12_tau_034_fi.html