Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2014/IV - 2015/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2014/IV 2015/IV 2014/IV - 2015/IV 2014/IV - 2015/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 072 2 071 -1 0,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 34 36 2 5,2
Maatalous 01 15 14 -2 -9,9
C Teollisuus 10-33 304 299 -5 -1,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 42 37 -5 -11,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 45 46 0 0,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 42 45 4 8,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 47 50 3 6,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 102 96 -6 -5,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 27 26 -1 -4,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 24 -1 -3,4
F Rakentaminen 41-43 123 130 7 6,0
Talonrakentaminen 41 42 48 6 13,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 64 68 4 5,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 238 244 6 2,4
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 35 35 0 0,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 69 68 -1 -1,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 134 140 6 4,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 119 120 1 1,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 71 74 3 4,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 47 45 -2 -3,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 68 68 -0 -0,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 89 90 1 0,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 64 65 0 0,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 132 126 -6 -4,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 54 54 -0 -0,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 92 93 1 1,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 55 57 2 3,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 104 108 5 4,6
P Koulutus 85 184 174 -10 -5,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 378 381 3 0,7
Terveyspalvelut 86 164 169 6 3,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 90 90 1 0,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 125 121 -4 -2,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 47 45 -2 -4,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 62 61 -1 -1,7
X Toimiala tuntematon 00 8 7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2015, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2014/IV - 2015/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_034_fi.html