Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2014/IV - 2015/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2014/IV 2015/IV 2014/IV - 2015/IV 2014/IV - 2015/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1027,0 1020,2 -6,8 -0,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 49,7 50,0 0,2 0,5
Maatalous 01 35,1 35,9 0,9 2,5
C Teollisuus 10-33 148,8 145,6 -3,2 -2,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,7 18,0 -1,6 -8,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,6 20,9 -0,8 -3,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,8 21,2 1,4 7,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 24,9 25,8 1,0 3,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 47,9 45,4 -2,6 -5,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 14,9 14,3 -0,5 -3,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,8 11,2 -0,6 -5,4
F Rakentaminen 41-43 77,3 80,4 3,0 3,9
Talonrakentaminen 41 28,0 29,3 1,3 4,8
Erikoistunut rakennustoiminta 43 40,6 43,9 3,3 8,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 116,1 118,2 2,1 1,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 19,8 19,1 -0,8 -3,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 37,2 36,7 -0,5 -1,3
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 59,1 62,4 3,3 5,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 61,7 61,6 -0,1 -0,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 42,6 43,0 0,4 0,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,1 18,6 -0,5 -2,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 31,0 30,3 -0,7 -2,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 46,2 45,2 -0,9 -2,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 30,6 30,2 -0,5 -1,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 73,9 71,7 -2,2 -3,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 26,2 26,9 0,6 2,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 43,4 43,4 0,0 0,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 26,3 26,3 0,0 0,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 43,4 45,4 2,0 4,5
P Koulutus 85 71,4 66,4 -5,1 -7,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 163,0 163,8 0,8 0,5
Terveyspalvelut 86 72,0 76,6 4,6 6,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 39,3 39,0 -0,3 -0,8
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 51,7 48,2 -3,5 -6,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 22,7 23,5 0,8 3,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 32,8 30,4 -2,4 -7,3
X Toimiala tuntematon 00 3,1 3,2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2015, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2014/IV - 2015/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_029_fi.html