Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.8.2015

Heinäkuun työttömyysaste 8,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 heinäkuussa 232 000, mikä oli 38 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, kun se edellisvuoden heinäkuussa oli 7,0 prosenttia. Työllisiä oli 27 000 vähemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 7 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/07–2015/07, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/07–2015/07, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2015 heinäkuussa 2 523 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 27 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 23 000 ja naisia 4 000 vähemmän kuin vuoden 2014 heinäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 70,7 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski 0,9 prosenttiyksikköä 71,3 prosenttiin. Naisten työllisyysaste oli 70,2 prosenttia eli lähes sama kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,6 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2015 heinäkuussa 232 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 38 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 123 000 ja naisia 109 000 henkeä. Työttömien naisten määrä kasvoi 22 000 ja miesten 16 000.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 8,4 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,7 ja naisten 8,2 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli heinäkuussa yhteensä 644 000. Heistä työllisiä oli 314 000 ja työttömiä 66 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 380 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli heinäkuussa 17,4 prosenttia, mikä oli 5,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 24,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 10,2 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2015 heinäkuussa 1 345 000 henkeä eli 7 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 144 000, mikä oli 18 000 enemmän vuoden 2014 heinäkuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2014/07–2015/07 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/07 2015/07 2014/07 - 2015/07
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 095 4 099 0,1
Työvoima yhteensä 2 743 2 754 0,4
Työlliset 2 550 2 523 –1,1
– palkansaajat 2 203 2 169 –1,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 347 353 2,0
Työttömät 193 232 19,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 352 1 345 –0,6
– piilotyöttömät  125 144 14,4
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 71,2 70,7 –0,5
Työttömyysaste 7,0 8,4 1,4
Työvoimaosuus 67,0 67,2 0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun 2015 lopussa kaikkiaan 382 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 31 000 suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi heinäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueella; eniten Uudellamaalla (14 %), Etelä-Pohjanmaalla (11 %) ja Pohjois-Savossa (11 %). Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 24 000, mikä oli 1 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 101 000 henkilöä, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 57 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 33 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Muutokset 2014/07–2015/07 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/07 2015/07 2014/07 - 2015/07
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 350 382 8,9
– yli vuoden työttömänä olleet 93 113 22,1
Palveluissa yhteensä 105 101 –3,3
– työllistetyt 38 31 –19,9
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 21 19 –11,3
– työ- ja koulutuskokeilussa 8 9 3,3
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 37 43 16,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 31 33 4,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2015, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes 029 551 3682, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. heinäkuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/07/tyti_2015_07_2015-08-25_tie_001_fi.html