Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2014/II - 2015/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2014/II 2015/II 2014/II - 2015/II 2014/II - 2015/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 827,5 825,0 -2,5 -0,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 17,9 20,2 2,3 13,1
Maatalous 01 9,9 11,1 1,3 12,9
C Teollisuus 10-33 129,9 128,2 -1,7 -1,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,1 17,8 -0,3 -1,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,7 20,4 0,7 3,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 17,3 17,9 0,6 3,3
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 21,3 20,0 -1,3 -6,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 43,3 39,8 -3,5 -8,0
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 10,2 12,4 2,2 21,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,1 10,1 -1,0 -9,4
F Rakentaminen 41-43 56,7 56,8 0,0 0,0
Talonrakentaminen 41 19,3 20,4 1,2 6,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 28,6 27,5 -1,1 -3,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 97,5 95,3 -2,2 -2,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 14,0 14,6 0,6 4,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 31,4 31,9 0,5 1,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 52,0 48,8 -3,3 -6,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 51,0 46,8 -4,1 -8,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 31,0 28,8 -2,2 -7,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,9 18,0 -1,9 -9,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 27,8 27,4 -0,4 -1,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 38,7 39,9 1,2 3,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 27,1 26,9 -0,2 -0,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 52,5 55,6 3,1 5,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 22,4 24,3 1,9 8,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 33,0 35,5 2,5 7,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 19,2 20,5 1,3 6,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 40,8 42,1 1,3 3,1
P Koulutus 85 56,7 54,8 -2,0 -3,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 143,5 141,8 -1,7 -1,2
Terveyspalvelut 86 61,3 66,9 5,5 9,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 37,8 32,7 -5,1 -13,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 44,4 42,2 -2,2 -4,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 15,9 15,8 -0,1 -0,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 23,3 24,5 1,2 5,0
X Toimiala tuntematon 00 4,0 3,2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.07.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2015, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2014/II - 2015/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/06/tyti_2015_06_2015-07-21_tau_035_fi.html