Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2014/II - 2015/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2014/II 2015/II 2014/II - 2015/II 2014/II - 2015/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 490 2 463 -27 -1,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 111 118 7 6,2
Maatalous 01 80 82 2 2,5
C Teollisuus 10-33 338 328 -10 -3,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 49 49 -0 -0,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 50 51 2 3,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 43 -2 -5,3
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 56 54 -1 -2,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 107 98 -9 -8,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 31 32 1 4,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 29 24 -5 -16,6
F Rakentaminen 41-43 171 168 -3 -1,8
Talonrakentaminen 41 61 65 4 6,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 88 83 -5 -5,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 302 289 -13 -4,4
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 42 -0 -0,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 88 84 -4 -4,3
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 172 163 -9 -5,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 146 136 -9 -6,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 93 84 -9 -9,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 53 53 -0 -0,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 90 94 5 5,2
J Informaatio ja viestintä 58-63 104 106 3 2,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 76 2 2,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 167 173 5 3,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 63 65 1 2,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 102 108 7 6,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 61 64 3 5,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 108 105 -3 -2,6
P Koulutus 85 177 171 -6 -3,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 409 405 -4 -1,0
Terveyspalvelut 86 181 195 14 7,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 101 90 -12 -11,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 127 120 -6 -5,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 64 62 -3 -4,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 88 89 1 1,4
X Toimiala tuntematon 00 11 10 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.07.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2015, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2014/II - 2015/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/06/tyti_2015_06_2015-07-21_tau_028_fi.html