Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.6.2015

Toukokuun työttömyysaste 11,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 toukokuussa 324 000, mikä oli 28 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 11,8 prosenttia, kun se edellisvuoden toukokuussa oli 10,7 prosenttia. Työllisiä oli 27 000 vähemmän kuin edellisvuoden toukokuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 4 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/05–2015/05, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/05–2015/05, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2015 toukokuussa 2 433 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 27 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 18 000 ja naisia 9 000 vähemmän kuin vuoden 2014 toukokuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 68,0 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski 0,9 prosenttiyksikköä 68,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 0,7 prosenttiyksikköä 67,8 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,9 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2015 toukokuussa 324 000 (virhemarginaali ±22 000), mikä oli 28 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 168 000 ja naisia 156 000 henkeä. Työttömien naisten määrä kasvoi 28 000 hengellä, kun taas työttömien miesten määrä pysyi ennallaan edellisvuoden toukokuuhun verrattuna.

Työttömyysaste oli toukokuussa 11,8 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 11,9 ja naisten 11,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,7 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli toukokuussa yhteensä 645 000. Heistä työllisiä oli 263 000 ja työttömiä 150 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 412 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli toukokuussa 36,3 prosenttia, mikä oli 5,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 23,1 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 23,2 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2015 toukokuussa 1 341 000 henkeä eli 4 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 136 000, mikä oli 14 000 enemmän vuoden 2014 toukokuuhun verrattuna.

Toukokuussa työvoimatutkimuksen työttömien määrä on tavallisesti vuoden muita kuukausia korkeampi. Kesätöitä hakevat ja opintojaan päättävät nuoret hakeutuvat samanaikaisesti työmarkkinoille, mikä hetkellisesti nostaa työttömien määrää ja työttömyysastetta. Toukokuussa kuukausiestimaatteja paremman kuvan työttömyyden tasosta antaa kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi.

Työllisyyden muutokset 2014/05–2015/05 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/05 2015/05 2014/05 - 2015/05
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 094 4 099 0,1
Työvoima yhteensä 2 756 2 758 0,0
Työlliset 2 460 2 433 –1,1
– palkansaajat 2 137 2 098 –1,8
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 324 335 3,7
Työttömät 296 324 9,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 337 1 341 0,3
– piilotyöttömät  122 136 11,7
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 68,9 68,0 –0,8
Työttömyysaste 10,7 11,8 1,0
Työvoimaosuus 67,3 67,3 –0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun 2015 lopussa kaikkiaan 330 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 27 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi toukokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien muiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueella paitsi Kainuussa (–0,4 %); eniten Uudellamaalla (15 %), Etelä-Pohjanmaalla (11 %), Satakunnassa (10 %), Etelä-Savossa (10 %), Pohjois-Savossa (10 %) ja Pohjanmaalla (10 %). Toukokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 23 000, mikä oli 2 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli toukokuun lopussa yhteensä 125 000 henkilöä, mikä oli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,5 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 40 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin toukokuussa 39 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Muutokset 2014/05–2015/05 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/05 2015/05 2014/05 - 2015/05
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 302 330 9,1
– yli vuoden työttömänä olleet 87 105 21,0
Palveluissa yhteensä 127 125 –1,8
– työllistetyt 40 32 –19,1
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 29 25 –13,6
– työ- ja koulutuskokeilussa 12 13 2,6
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 45 54 19,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 36 39 8,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2015, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (427,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. toukokuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/05/tyti_2015_05_2015-06-24_tie_001_fi.html