Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2014/I - 2015/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2014/I 2015/I 2014/I - 2015/I 2014/I - 2015/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 828,4 809,3 -19,1 -2,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 16,3 15,3 -1,1 -6,4
Maatalous 01 6,1 6,3 0,2 3,5
C Teollisuus 10-33 132,5 126,8 -5,7 -4,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 16,3 17,6 1,2 7,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,5 19,3 -0,3 -1,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,6 17,8 -0,8 -4,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 21,8 18,5 -3,3 -15,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 44,6 43,2 -1,3 -3,0
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 11,7 10,5 -1,1 -9,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,2 9,8 -1,3 -11,9
F Rakentaminen 41-43 50,9 47,7 -3,2 -6,3
Talonrakentaminen 41 17,7 16,3 -1,4 -7,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 26,4 25,4 -1,0 -3,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 93,8 92,6 -1,2 -1,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 13,4 13,3 -0,1 -0,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 35,7 31,7 -4,0 -11,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 44,8 47,6 2,8 6,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 48,5 47,2 -1,4 -2,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 31,3 28,7 -2,6 -8,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,2 18,4 1,2 7,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 24,6 25,3 0,7 2,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 38,3 40,2 1,9 4,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 29,3 27,9 -1,3 -4,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 53,6 53,3 -0,3 -0,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 23,1 22,2 -0,9 -4,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 31,4 33,1 1,7 5,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 18,4 19,1 0,7 3,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 44,4 42,3 -2,1 -4,7
P Koulutus 85 67,3 65,6 -1,7 -2,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 144,7 141,7 -3,0 -2,1
Terveyspalvelut 86 63,7 64,7 1,1 1,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 35,0 31,2 -3,8 -10,8
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 46,0 45,7 -0,3 -0,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 15,3 16,2 1,0 6,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 21,7 21,7 0,0 -0,2
X Toimiala tuntematon 00 4,6 2,7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.04.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2015, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2014/I - 2015/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/03/tyti_2015_03_2015-04-23_tau_035_fi.html