Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2014/I - 2015/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2014/I 2015/I 2014/I - 2015/I 2014/I - 2015/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 979,8 968,8 -11,0 -1,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 48,5 48,3 -0,2 -0,4
Maatalous 01 34,0 35,0 1,0 2,9
C Teollisuus 10-33 143,4 138,6 -4,8 -3,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,5 19,2 0,7 3,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,2 20,8 -0,5 -2,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,6 19,0 -0,7 -3,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 24,2 22,0 -2,2 -9,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 46,0 44,1 -1,9 -4,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 14,0 13,6 -0,3 -2,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,6 10,6 -0,9 -8,1
F Rakentaminen 41-43 69,4 66,9 -2,5 -3,5
Talonrakentaminen 41 25,4 23,9 -1,5 -5,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 36,7 36,6 -0,2 -0,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 113,3 113,0 -0,3 -0,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,4 18,0 -0,4 -2,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 41,3 36,4 -4,9 -11,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 53,7 58,7 5,0 9,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 58,0 57,0 -1,0 -1,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 40,2 37,8 -2,4 -5,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,8 19,2 1,4 7,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 31,0 32,4 1,5 4,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 42,9 46,2 3,3 7,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 31,6 31,3 -0,2 -0,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 69,9 71,5 1,6 2,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 26,4 25,4 -1,0 -3,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 35,9 38,5 2,6 7,3
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 21,2 22,7 1,5 7,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 44,4 42,4 -2,1 -4,6
P Koulutus 85 69,5 68,0 -1,5 -2,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 152,5 149,5 -3,1 -2,0
Terveyspalvelut 86 68,0 69,3 1,3 2,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 36,0 32,0 -4,0 -11,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 48,5 48,1 -0,3 -0,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 21,1 21,6 0,5 2,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 31,3 29,8 -1,5 -4,8
X Toimiala tuntematon 00 5,6 3,1 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.04.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2015, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2014/I - 2015/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/03/tyti_2015_03_2015-04-23_tau_029_fi.html