Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/II - 2014/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2013/II 2014/II 2013/II - 2014/II 2013/II - 2014/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 859,8 827,5 -32,3 -3,8
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 20,9 17,9 -3,1 -14,7
Maatalous 01 10,6 9,9 -0,7 -7,0
C Teollisuus 10-33 143,1 129,9 -13,2 -9,2
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,1 18,1 0,0 -0,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 22,0 19,7 -2,3 -10,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 21,1 17,3 -3,8 -18,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,9 21,3 -1,6 -7,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 46,8 43,3 -3,5 -7,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,1 10,2 -1,9 -15,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,5 11,1 0,6 6,0
F Rakentaminen 41-43 59,2 56,7 -2,4 -4,1
Talonrakentaminen 41 22,0 19,3 -2,8 -12,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 29,5 28,6 -0,8 -2,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 106,0 97,5 -8,5 -8,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 15,1 14,0 -1,1 -7,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 37,1 31,4 -5,6 -15,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 53,8 52,0 -1,8 -3,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 46,7 51,0 4,2 9,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 29,5 31,0 1,6 5,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,3 19,9 2,7 15,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 29,3 27,8 -1,5 -5,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 38,4 38,7 0,3 0,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 27,2 27,1 0,0 -0,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 54,8 52,5 -2,3 -4,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 22,5 22,4 -0,1 -0,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 35,1 33,0 -2,0 -5,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 21,1 19,2 -1,9 -9,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 45,5 40,8 -4,7 -10,4
P Koulutus 85 55,8 56,7 0,9 1,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 142,2 143,5 1,4 1,0
Terveyspalvelut 86 63,8 61,3 -2,4 -3,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 33,4 37,8 4,3 13,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 44,9 44,4 -0,5 -1,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 16,7 15,9 -0,8 -5,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 24,3 23,3 -0,9 -3,8
X Toimiala tuntematon 00 4,1 4,0 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Mirja Tiisanoja 029 551 3226, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 22.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2014, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/II - 2014/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/06/tyti_2014_06_2014-07-22_tau_035_fi.html