Liitetaulukko 18. Osa-aikatyölliset toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2010 2011 2012 2011/2012   2011/2012  
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 358 369 374 5 1,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 23 21 23 2 9,3
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 20 21 21 0 -0,3
F Rakentaminen 41-43 10 10 10 0 -2,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 66 70 67 -3 -4,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 20 21 22 1 3,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 24 25 25 0 2,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 10 9 9 0 -2,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 9 10 9 -1 -6,3
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 44 43 43 0 -0,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 7 7 7 0 -1,8
P Koulutus 85 26 28 28 0 0,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 60 62 70 8 12,9
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 37 39 37 -1 -3,8

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 18. Osa-aikatyölliset toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.3.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_018_fi.html