Liitetaulukko 17. Osa-aikatyölliset työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2010 2011 2012 2011/2012   2011/2012  
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Työnantajasektori          
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 358 369 374 5 1,4
Yksityinen sektori 278 288 290 2 0,6
Julkinen sektori 77 79 82 3 4,2
- valtio 11 12 11 -1 -7,1
- kunta 65 67 71 4 6,2
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 125 135 132 -3 -2,2
Yksityinen sektori 108 118 116 -2 -1,6
Julkinen sektori 16 16 15 -1 -7,3
- valtio 4 4 4 0 4,9
- kunta 12 13 11 -1 -10,7
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 232 235 243 8 3,4
Yksityinen sektori 170 170 173 4 2,1
Julkinen sektori 61 63 67 4 7,1
- valtio 8 9 8 -1 -11,9
- kunta 53 54 60 6 10,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 17. Osa-aikatyölliset työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_017_fi.html