Liitetaulukko 11. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2010 2011 2012 2011/2012   2011/2012  
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3998,2 4034,5 4040,4 6,0 0,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 239,6 233,9 229,2 -4,7 -2,0
Maatalous 01 183,9 177,7 172,6 -5,1 -2,9
C Teollisuus 10-33 605,6 610,4 604,1 -6,3 -1,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 73,8 84,5 84,4 0,0 0,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 94,5 94,1 88,9 -5,2 -5,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 82,6 81,0 83,7 2,7 3,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 102,8 103,2 98,9 -4,3 -4,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 195,2 193,7 188,9 -4,8 -2,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 56,7 53,9 59,2 5,3 9,9
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 43,8 39,8 41,9 2,1 5,2
F Rakentaminen 41-43 313,1 322,0 317,7 -4,4 -1,4
Talonrakentaminen 41 109,5 119,6 114,1 -5,5 -4,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 168,4 168,6 166,5 -2,1 -1,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 491,0 493,1 484,9 -8,3 -1,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 78,1 80,1 84,6 4,5 5,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 158,9 163,9 160,0 -3,9 -2,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 254,0 249,2 240,3 -8,9 -3,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 271,3 255,7 250,4 -5,3 -2,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 189,5 176,6 173,6 -3,0 -1,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 81,8 79,0 76,8 -2,3 -2,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 130,4 132,7 136,6 3,9 2,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 158,3 164,2 168,3 4,2 2,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 112,8 121,6 120,3 -1,3 -1,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 241,0 250,2 266,7 16,5 6,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 92,6 96,3 98,6 2,3 2,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 155,4 152,8 160,6 7,7 5,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 94,8 92,3 96,2 3,8 4,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 184,5 184,6 177,7 -6,9 -3,7
P Koulutus 85 245,7 246,7 238,0 -8,7 -3,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 577,0 598,3 612,1 13,8 2,3
Terveyspalvelut 86 272,3 280,3 288,7 8,4 3,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 126,9 132,0 135,1 3,2 2,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 177,7 186,1 188,3 2,2 1,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 80,7 85,6 86,2 0,6 0,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 130,0 124,7 128,9 4,3 3,4
X Toimiala tuntematon 00 18,0 18,2 16,8 -1,4 -7,8

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 11. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_011_fi.html