Liitetaulukko 2. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2010 2011 2012 2011/2012   2011/2012  
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Työmarkkina-asema          
Sukupuolet yhteensä Väestö yhteensä 4 043 4 059 4 075 16 0,4
Työvoima yhteensä 2 672 2 682 2 690 8 0,3
- työlliset 2 447 2 474 2 483 10 0,4
- työttömät 224 209 207 -2 -0,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 372 1 376 1 385 8 0,6
Miehet Väestö yhteensä 2 024 2 032 2 041 9 0,4
Työvoima yhteensä 1 385 1 395 1 392 -3 -0,2
- työlliset 1 259 1 278 1 277 -1 -0,1
- työttömät 126 117 115 -2 -1,7
Työvoiman ulkopuolella olevat 639 637 648 11 1,8
Naiset Väestö yhteensä 2 020 2 027 2 034 7 0,4
Työvoima yhteensä 1 287 1 287 1 298 10 0,8
- työlliset 1 188 1 196 1 206 10 0,9
- työttömät 98 91 92 0 0,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 733 739 736 -3 -0,4

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 2. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_002_fi.html