Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, toukokuu

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2011/I - 2012/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2011/I 2012/I 2011/I - 2012/I 2011/I - 2012/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 847,3 870,8 23,4 2,8
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 16,7 16,3 -0,4 -2,2
Maatalous 01 6,7 6,6 0,0 -0,4
C Teollisuus 10-33 143,1 142,9 -0,2 -0,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,1 16,8 -1,3 -7,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 22,4 22,4 0,1 0,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,0 19,6 -0,4 -2,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 24,1 23,0 -1,1 -4,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 47,6 49,0 1,5 3,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 11,0 12,1 1,1 10,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,6 11,3 1,8 18,6
F Rakentaminen 41-43 52,5 57,2 4,7 9,0
Talonrakentaminen 41 19,1 19,2 0,1 0,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 26,8 29,7 2,9 10,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 97,3 97,8 0,5 0,5
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 13,2 15,9 2,7 20,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 37,1 35,2 -1,9 -5,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 47,0 46,7 -0,4 -0,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 53,5 50,7 -2,8 -5,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 33,9 30,1 -3,8 -11,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,6 20,6 1,0 5,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 25,0 24,4 -0,7 -2,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 37,3 41,5 4,2 11,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 28,5 30,2 1,7 5,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 52,2 52,5 0,3 0,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 21,2 21,9 0,7 3,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 31,8 35,1 3,3 10,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 19,4 21,0 1,7 8,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 46,4 46,8 0,4 0,9
P Koulutus 85 70,4 66,5 -3,9 -5,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 141,0 155,2 14,2 10,0
Terveyspalvelut 86 64,3 71,9 7,6 11,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 29,7 33,4 3,7 12,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 46,9 49,9 2,9 6,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 16,0 16,7 0,8 4,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 21,3 21,4 0,1 0,7
X Toimiala tuntematon 00 4,8 4,1 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2012, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2011/I - 2012/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/03/tyti_2012_03_2012-04-24_tau_035_fi.html