Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä*

Vuosi/
kuukausi
Year/
month
Työlliset
Employed
Työttömät
Unem-
ployed
Työttömät
työnhakijat
(Työministeriö)
Unemployed
job seekers
(Ministry of Labour)
Työttömyysaste, %
Unemployment rate, %
1 000 henkeä - persons 15-74
-vuotiaat
Aged
15-74
15-24
-vuotiaat
Aged
15-24
2005/ 6 2 396 218 278 8,3 20,4
2005/ 7 2 397 217 276 8,3 20,4
2005/ 8 2 399 216 274 8,3 20,3
2005/ 9 2 404 217 272 8,3 20,1
2005/10 2 411 218 270 8,3 19,8
2005/11 2 418 219 268 8,3 19,6
2005/12 2 424 218 266 8,3 19,3
2006/ 1 2 428 217 264 8,2 19,2
2006/ 2 2 430 214 261 8,1 19,1
2006/ 3 2 431 210 259 7,9 19,1
2006/ 4 2 432 207 257 7,8 19,1
2006/ 5 2 434 205 255 7,8 19,0
2006/ 6 2 437 206 252 7,8 18,9
2006/ 7 2 441 206 250 7,8 18,8
2006/ 8 2 446 207 247 7,8 18,6
2006/ 9 2 451 205 243 7,7 18,5
2006/10 2 455 202 239 7,6 18,3
2006/11 2 458 198 235 7,5 18,2
2006/12 2 460 194 232 7,3 18,1
2007/ 1 2 463 190 228 7,2 18,0
2007/ 2 2 466 187 225 7,0 17,8

*) Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina.
Trendeistä on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.
Työllisyystilanteen suhdanneluontoinen muutos on trendin avulla hahmotettavissa
nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Käytetystä menetelmästä johtuen trendin viimeisimmät havainnot muuttuvat jonkin
verran, kun uuden kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendilukujen
ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä.

Sarjojen trendikomponentit on laskettu yleisesti käytössä olevalla X11-arima
menetelmällä. Menetelmän taustaa on kuvattu julkaisussa "Suhdannekäänne ja
taloudelliset aikasarjat" Tilastokeskus, Tutkimuksia no. 210. Helsinki 1994.


Päivitetty 20.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2007, Kausivaihtelusta tasoitettuja trendejä* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2007/02/tyti_2007_02_2007-03-20_tau_007.html