Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2013-2015

  Myydyn tuotannon arvo (milj. euroa) Muutos edelliseen vuoteen (%)
2013 2014 2015  
Teollisuustoimialat yhteensä 82 222 81 294 77 814 -4,3
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 285 1 297 1 165 -10,2
07 Metallimalmien louhinta 438 479 350 -27,1
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 808 749 733 -2,1
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 39 69 82 18,5
C Teollisuus 80 937 79 996 76 649 -4,2
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 9 022 8 865 8 430 -4,9
10 Elintarvikkeiden valmistus 7 999 7 949 7 545 -5,1
11 Juomien valmistus 1 024 917 885 -3,4
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 552 518 502 -3,0
13 Tekstiilien valmistus 335 316 333 5,3
14 Vaatteiden valmistus 70 71 58 -19,0
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 147 131 112 -14,5
16-17 Metsäteollisuus 15 316 15 159 15 396 1,6
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 4 574 4 579 4 523 -1,2
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 10 742 10 580 10 873 2,8
19-22 Kemianteollisuus 20 929 19 791 16 299 -17,6
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 10 505 9 383 5 944 -36,7
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 6 424 6 231 6 181 -0,8
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 451 1 599 1 604 0,3
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 550 2 577 2 570 -0,3
24-30, 33 Metalliteollisuus 30 949 31 674 32 198 1,7
24 Metallien jalostus 7 708 7 848 7 936 1,1
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 5 182 5 039 4 912 -2,5
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 1 660 1 851 1 851 -0,0
27 Sähkölaitteiden valmistus 3 822 3 882 3 670 -5,5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 8 234 8 047 7 820 -2,8
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 059 1 860 2 454 32,0
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 955 861 1 080 25,6
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 328 2 287 2 475 8,2
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 4 168 3 990 3 824 -4,2
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 943 873 797 -8,7
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2 063 1 992 1 888 -5,2
31 Huonekalujen valmistus 659 667 692 3,8
32 Muu valmistus 502 457 446 -2,4

Lähde: Teollisuustuotanto 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Kallio 029 551 2486, Vilppu Salovaara 029 551 2791, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2015, Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2013-2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2015/tti_2015_2016-11-30_tau_001_fi.html