Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2012-2014

  Myydyn tuotannon arvo (milj. euroa) Muutos 2013–2014 (%)
2012 2013 2014
Toimialat yhteensä 88 134 82 254 81 343 -1,1
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 361 1 285 1 297 0,9
07 Metallimalmien louhinta 427 438 479 9,6
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 893 808 749 -7,4
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 42 39 69 75,7
C Teollisuus 86 705 80 903 79 968 -1,2
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 9 020 9 022 8 873 -1,7
10 Elintarvikkeiden valmistus 7 943 7 999 7 956 -0,5
11 Juomien valmistus 1 078 1 024 917 -10,5
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 597 562 533 -5,2
13 Tekstiilien valmistus 355 335 316 -5,6
14 Vaatteiden valmistus 88 70 81 15,5
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 153 157 136 -13,5
16-17 Metsäteollisuus 15 508 15 316 15 155 -1,1
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 4 412 4 574 4 575 0,0
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 11 096 10 742 10 581 -1,5
19-22 Kemianteollisuus 22 116 20 911 19 698 -5,8
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 11 468 10 505 9 317 -11,3
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 6 354 6 424 6 201 -3,5
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 485 1 451 1 599 10,2
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 809 2 532 2 581 1,9
24-30, 33 Metalliteollisuus 34 970 30 922 31 710 2,5
24 Metallien jalostus 8 315 7 708 7 883 2,3
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 5 438 5 182 5 050 -2,5
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 3 096 1 660 1 835 10,5
27 Sähkölaitteiden valmistus 4 540 3 796 3 837 1,1
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 9 222 8 234 8 068 -2,0
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 129 1 059 1 859 75,5
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 955 955 861 -9,9
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 273 2 327 2 318 -0,4
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 4 494 4 168 3 999 -4,1
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 040 943 873 -7,4
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2 205 2 063 1 992 -3,4
31 Huonekalujen valmistus 762 659 667 1,1
32 Muu valmistus 487 502 466 -7,2
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 68 66 77 17,0

Lähde: Teollisuustuotanto 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Kallio 029 551 2486, Vilppu Salovaara 029 551 2791, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2014, Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2012-2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2014/tti_2014_2015-12-02_tau_001_fi.html