Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2011–2013, milj. euroa (Korjattu 2.12.2015)

Korjaus 2.12.2015. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Toimiala 2011 2012 2013 Muutos 2012–2013 (%)
Yhteensä 87 515 88 134 82 194 -6,7
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 374 1 361 1 255 -7,8
07 Metallimalmien louhinta 444 427 438 2,5
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 893 893 778 -12,8
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 37 42 39 -6,3
C Teollisuus 86 078 86 705 80 873 -6,7
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 8 567 9 020 9 130 1,2
10 Elintarvikkeiden valmistus 7 513 7 943 8 101 2,0
11 Juomien valmistus 1 054 1 078 1 029 -4,5
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 643 597 562 -5,7
13 Tekstiilien valmistus 373 355 335 -5,8
14 Vaatteiden valmistus 94 88 70 -20,2
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 176 153 157 2,7
16-17 Metsäteollisuus 15 984 15 508 15 379 -0,8
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 4 592 4 412 4 612 4,5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 11 392 11 096 10 768 -3,0
19-22 Kemianteollisuus 21 049 22 116 21 088 -4,6
19-20 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 16 921 17 822 16 928 -5,0
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 287 1 485 1 451 -2,3
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 841 2 809 2 710 -3,6
24-30, 33 Metalliteollisuus 35 256 34 970 30 513 -12,7
24 Metallien jalostus 8 687 8 315 7 696 -7,4
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 5 423 5 438 5 111 -6,0
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 3 597 3 096 1 660 -46,4
27 Sähkölaitteiden valmistus 4 185 4 540 3 790 -16,5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 9 135 9 222 8 218 -10,9
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 222 1 129 1 059 -6,2
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 730 955 961 0,6
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 276 2 273 2 016 -11,3
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 4 580 4 494 4 201 -6,5
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 043 1 040 930 -10,5
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2 275 2 205 2 107 -4,4
31 Huonekalujen valmistus 781 762 659 -13,5
32 Muu valmistus 480 487 504 3,5
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 63 68 66 -2,9

Lähde: Teollisuustuotanto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Kallio 029 551 2486, Pirjo Rosenström 029 551 2491, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 10.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2013, Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2011–2013, milj. euroa (Korjattu 2.12.2015) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2013/tti_2013_2014-12-10_tau_001_fi.html