Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.5.2011

Maatalousyrittäjien työpaikkakuolemien riski alentunut selvästi kymmenessä vuodessa

Maatalousyrittäjien kuoleman riski työpaikalla on alentunut 13 prosenttia vuosina 2000-2009. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen työtapaturmatilastosta, jossa verrattiin kahta viisivuotisjaksoa toisiinsa. Vuosina 2000-2004 maatalousyrittäjille sattui yhteensä 44 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa, joka merkitsi keskimäärin 8,8 työkuolemaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden vuodessa. Vuosina 2005-2009 työpaikkatapaturmissa kuoli 33 maatalousyrittäjää, joka on keskimäärin 7,6 työkuolemaa vuosittain 100 000 maatalousyrittäjää kohden. Tuorein työtapaturmatilasto sisältää tiedot palkansaajille ja maatalousyrittäjille vuonna 2009 sattuneista työtapaturmista. Tilastossa on myös tilastotietoa muille yrittäjille sattuneista työtapaturmista ja palkansaajien työmatkatapaturmista.

Palkansaajien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat ja kuolemat vuonna 2009

  Työtapaturmat Vähintään
4 päivän
työkyvyttömyyteen
johtaneet
Vähintään 4 päivän
työtapaturmia /
100 000 henkeä
Työpaikka-
kuolemat
Palkansaajat 98 466 42 979 2 008 26
Maatalousyrittäjät 4 731 4 045 4 897 4

Palkansaajille sattui vuonna 2009 kaikkiaan 98 466 sellaista työpaikkatapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvausta. Näistä 42 979 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Palkansaajien työpaikkatapaturmien kokonaismäärä laski selvästi edellisvuodesta. Vuonna 2009 Suomea koetellut taantuma ja tehdyn työn määrässä tapahtuneet muutokset selittävät suurimmalta osin muutoksen. Palkansaajien tehtyjen työtuntien määrä laski noin 7 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna.

Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien määrä laski viidenneksen edellisvuoteen verrattuna (-20,4 %). Myös työtapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski laski lähes viidenneksen vuodesta 2008 (-17,3 %). Vuonna 2009 sataatuhatta palkansaajaa kohden sattui 2 008 vähintään neljän päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, kun vastaava suhde vuotta aiemmin oli 2 428.

Aiempien vuosien tapaan maatalousyrittäjien työ on edelleen selvästi riskialttiimpaa kuin palkansaajilla keskimäärin, sillä heille laskettu työtapaturmasuhde on palkansaajiin verrattuna yli kaksinkertainen. Vuonna 2009 Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksoi maatalousyrittäjille korvauksia yhteensä 4 731 työtapaturmasta, joista 4 045 johti vähintään neljän päivän työstä poissaoloon.

Tapaturmasuhteella mitattu maatalousyrittäjien työtapaturma-alttius laski edellisvuodesta (-6,2 %). Vuonna 2009 maatalousyrittäjille sattui 4 897 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa 100 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden. Vastaava suhdeluku vuonna 2008 oli 5 220.

Vuonna 2009 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 48 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 26, maatalousyrittäjien neljä ja muiden yrittäjien kuusi. Työmatkalla sattui yhteensä 12 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista palkansaajille 11. Työkuolemien määrä laski selvästi edellisvuodesta, sillä vuonna 2008 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 60 henkilöä.


Lähde: Työtapaturmat 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen (09) 1734 2963, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (294,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 24.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2009/ttap_2009_2011-05-24_tie_001_fi.html