Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 18.4.2008

Työtapaturmat Suomessa vuonna 2005

Vuonna 2005 vakuutusyhtiöt korvasivat yhteensä 111 129 palkansaajille työpaikalla sattunutta tapaturmaa (taulukko 1). Näistä vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johti 54 352 ja kuolemaan 51 tapausta. Edellisvuoteen verrattuna korvattujen työpaikkatapaturmien määrä kasvoi selvästi, sillä tuolloin palkansaajille sattui yhteensä 96 442 työpaikkatapaturmaa, joista 51 143 tapauksessa seurauksena oli vähintään 4 päivän työkyvyttömyys. Myös työkuolemien määrä kasvoi, sillä vuonna 2004 työpaikkatapaturmissa menehtyi 43 palkansaajaa.

Pääasiassa työtapaturmien määrän kasvu johtuu vuoden 2005 alussa käyttöön otetusta sairaanhoidon täyskustannusvastuujärjestelmästä (täky), jonka myötä hoitolaitosten täytyy tehdä aina ilmoitus vakuutusyhtiöön työtapaturmapotilaan hoidosta. Lakimuutos on lisännyt etenkin lievien, alle 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työtapaturmien määrää, joista osa jäi aiemmin ilmoittamatta vakuutusyhtiöön. Muutoksesta johtuen aiempien vuosien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2005 kokonaistietojen kanssa. Uudistuksen vaikutus palkansaajien vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneisiin työpaikkatapaturmiin on sen sijaan vähäisempi.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa ollaan siirrytty käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa (ESAW) käyttämää työtapaturman määritelmää. Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”. Pääosa tämän katsauksen tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen. Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Vuonna 2005 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 99 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 51, maatalousyrittäjien yhdeksän ja muiden yrittäjien viisi. Tämän lisäksi työmatkalla sattui yhteensä 34 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista palkansaajille 31.

Taulukko 1. Palkansaajien ja maatalousyrittäjien työkuolemat ja työtapaturmien lukumäärä vakavuuden mukaan vuonna 2005

  Yhteensä Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat
Palkansaajat 111129 93180 17949
Työkyvyttömyys alle 4 päivää 56726 48007 8719
Työkyvyttömyys vähintään 4 päivää 54352 45153 9199
Työkuolemia 51 20 31
       
Maatalousyrittäjät 6711 6711 "-"
Työkyvyttömyys alle 4 päivää 1237 1237 "-"
Työkyvyttömyys vähintään 4 päivää 5465 5465 "-"
Työkuolemia 9 9 "-"

Lähde: Työtapaturmat 2005, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 09–1734 2963, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (306,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2005/ttap_2005_2008-04-18_tie_001_fi.html