Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.6.2004

Työpaikkatapaturmien määrä aleni vuosina 2001 - 2002

Työpaikkaturmien määrä sekä riski alenivat vuosina 2001 - 2002 Tilastokeskuksen mukaan. Vuonna 2002 palkansaajille sattui yli 500 vähintään kolmen päivän poissaoloon johtanutta työpaikkatapaturmaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työtapaturmariskiä mittaava tapaturmasuhde aleni 0,8 prosenttia. Myös maatalousyrittäjien työtapaturmien määrä aleni, mutta tapaturmasuhde säilyi ennallaan.

Vuonna 2002 palkansaajille sattui 57 767 vähintään kolmen päivän poissaoloon johtanutta työpaikkatapaturmaa, kun vuonna 2001 tapaturmia sattui 58 276.Vuonna 2002 sattui keskimäärin 27,9 työpaikkatapaturmaa tuhatta palkansaajaa kohden, kun vastaava suhdeluku vuonna 2001 oli 28,3. Myös työtapaturmataajuus aleni. Vuonna 2002 sattui keskimäärin 17,4 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden taajuuden ollessa vuonna 2001 17,5.

Maatalousyrittäjien työ oli edelleen selvästi riskialttiimpaa kuin palkansaajilla. Vuonna 2002 maatalousyrittäjille sattui 5 670 vähintään kolmen päivän poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, kun vuotta aiemmin määrä oli 199 tapausta enemmän. Työtapaturmasuhde säilyi ennallaan: molempina vuosina sattui 57,6 työtapaturmaa tuhatta vakuutettua maatalousyrittäjää kohden.

Vuosi 2003 oli synkkä palkansaajilla työpaikkakuolemien suhteen. Kun vuonna 2002 sattui ennätysvähän työpaikkakuolemia (37), niin vuonna 2003 kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä nousi 50:een. Maatalousyrittäjille sattui vuonna 2003 viisi kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa, kun edellisvuonna kuolleita oli kahdeksan.

Palkansaajien ja maatalousyrittäjien vähintään kolmen päivän poissaoloon johtaneet työpaikkatapaturmat vuonna 2002 ja työkuolemat vuosina 2002 - 2003.

Vähintään 3 päivää Työtapaturmia
vuonna 2002
Työtapaturmia/
1000 henkeä
Työkuolemia vuonna 2002 Työkuolemia/ 100 000 henkeä
Vuosi 2002        
Palkansaajat 57 767 27,9 37 1,8
Maatalousyrittäjät* 5 670 57,6 8 8,1
Vuosi 2003        
Palkansaajat - - 50 2,4
Maatalousyrittäjät - - 5 5,3
*Luku ei sisällä asetuksen vammoina korvaamia työtapaturmia.

Lähde: Työtapaturmat 2002. TIlastokeskus.

Lisätietoja: Marko Ylitalo (09) 1734 3560

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 15.6.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2002. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2002/ttap_2002_2004-06-15_tie_001.html