Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tieliikennekuolemien määrä laski 10 prosenttia vuonna 2008

Vuonna 2008 tapahtui 6 881 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi 344 ja loukkaantui 8 513 ihmistä. Kuolleita oli 36 vähemmän kuin vuonna 2007. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia ja loukkaantumisia oli edellisvuotta enemmän.

Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet 1995-2008

Vuosi Kuolleet Loukkaantuneet Henkilövahinko-
onnettomuudet
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
2005 379 8 983 7 022
2006 336 8 580 6 740
2007 380 8 446 6 657
2008 344 8 513 6 881
* Tilastointi muuttunut

Vuonna 2008 kesäliikenne sujui selvästi edellisvuotta paremmin. Touko-kesäkuun aikana kuolleita oli 33 vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Kuolleita oli vähemmän erityisesti kohtaamisonnettomuuksissa. Vuoden 2008 aikana ei sattunut yhtään suuronnettomuutta (vähintään neljä menehtynyttä).

2000-luvun taitteesta alkanut pyöräilijöiden hyvä turvallisuuskehitys jatkui myös vuonna 2008. Kuolleita oli neljä vähemmän kuin edellisvuonna.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna iäkkäiden (yli 75-vuotiaiden) liikennekuolemat lisääntyivät eniten. Kuolleita oli 59, mikä on 14 enemmän kuin vuonna 2007. Sen sijaan 65-74-vuotiaiden liikennekuolemien määrä pysyi ennallaan eli kuolleita oli 34.

Lasten tieliikennekuolemat vähenivät selvästi vuoteen 2007 verrattuna. Lapsia menehtyi liikenteessä kahdeksan, mikä on kuusi vähemmän kuin vuonna 2007.

Myös nuorten liikennekuolemien määrä väheni selvästi. Vuonna 2008 menehtyi 76 nuorta, kun vuonna 2007 menehtyneitä oli 93. Henkilöauton kuljettajia menehtyi 31 eli 16 vähemmän kuin vuonna 2007. Nuoria kuoli kohtaamisonnettomuuksissa kymmenen ja suistumisonnettomuuksissa kahdeksan vähemmän kuin edellisvuonna. Tieliikenteessä menehtyneistä nuorista 71 % sai surmansa henkilöautossa. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa osallisista rattijuopoista 29 % oli alle 25-vuotiaita.

Jalankulkijoita menehtyi 53 vuonna 2008 eli viisi enemmän kuin vuonna 2007. Uhreista yli puolet oli iäkkäitä. Suojatiellä kuoli 28 % kaikista uhreista.

Pyöräilijöitä kuoli tieliikenteessä neljä vähemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2008 kuolleita oli 18. Yli 60 % uhreista oli iäkkäitä.

Mopoilijoiden tieliikennekuolemien määrä kasvoi edellisvuodesta kahdella. Vuonna 2008 kuolleita oli 13. Loukkaantuneiden mopoilijoiden määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvun aikana. Mopoilijoita loukkaantui 1 005 vuonna 2008, mikä on 140 enemmän kuin edellisvuonna. Kaikista tieliikenteessä loukkaantuneista mopoilijoita oli 12 %. Loukkaantuneista 80 % oli iältään 15-17-vuotiaita.

Menehtyneitä moottoripyöräilijöitä oli 33 eli kolme enemmän kuin vuonna 2007. Kuolleista 12 menehtyi suistumis- ja kymmenen kohtaamisonnettomuuksissa.

Tasoristeysonnettomuuksissa menehtyneiden määrä laski hieman. Kuolleita oli kahdeksan, kun vuonna 2007 heitä oli kymmenen.

Vuonna 2008 rattijuopumustapauksissa menehtyi 96 ja loukkaantui 957 ihmistä. Kuolleita oli viisi enemmän ja loukkaantuneita 113 vähemmän kuin edellisvuonna. Onnettomuuksissa, joissa joku osallinen oli lääkkeiden tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, kuoli 14 ja loukkaantui 82 ihmistä. Surmansa saaneita oli kuusi enemmän kuin vuonna 2007. Poliisin tietoon tuli 25 819 rattijuopumustapausta vuonna 2008, mikä on 1 725 vähemmän kuin vuonna 2007.

Koko 2000-luvun jatkunut liikenteen kasvu pysähtyi vuonna 2008 ja liikennesuorite laski 0,5 prosenttia. Teillämme ajettiin vuonna 2008 noin 53 miljardia ajoneuvokilometriä. Autokanta puolestaan kasvoi vuonna 2008 yli viisi prosenttia. Tällä hetkellä autoja on Suomessa jo yli kolme miljoonaa.

Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan

Kuva 2. Tienkäyttäjäryhmän osuus tieliikenteessä kuolleista


Päivitetty 11.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2008, Tieliikennekuolemien määrä laski 10 prosenttia vuonna 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2008/ton_2008_2009-06-11_kat_001.html