Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Gini-kertoimet (%) Suomessa 1966–2016.

  Gini-kerroin (%), vuositulot Gini-kerroin (%), kuuden vuoden tulot 5)
Vuosi Käytettävissä olevat rahatulot Tuotannontekijätulot Bruttotulot Käytettävissä olevat rahatulot
1966 1) 31,1 39,7 33,4  
1971 1) 27,0 39,8 30,9  
1976 1) 21,5 36,3 26,3  
1981 1) 20,9 36,9 25,3  
         
1986 2) 20,4 38,9 25,6  
1987 2) 20,3 39,4 25,7  
1988 2) 20,7 40,2 26,4  
1989 2) 21,1 40,8 26,8  
1990 2) 20,9 40,5 26,3  
1991 2) 20,7 41,5 25,8  
1992 2) 20,5 44,6 26,0  
1993 2) 21,3 47,7 26,7  
1994 2) 21,3 48,7 26,7  
1995 2) 21,8 48,4 27,1  
         
1995 3) 22,2 48,8 27,5  
1996 3) 22,6 48,6 28,0  
1997 3) 24,0 48,3 28,9  
1998 3) 25,2 48,6 29,9  
1999 3) 27,0 49,9 31,8  
2000 3) 28,4 50,4 33,0 22,4
2001 3) 26,9 48,9 31,5 23,1
2002 3) 26,8 48,8 31,2 23,8
2003 3) 27,2 48,9 31,3 24,3
2004 3) 28,2 49,6 32,1 24,8
2005 3) 28,1 49,5 32,3 25,1
2006 3) 28,7 49,8 33,0 25,1
2007 3) 29,5 49,8 33,6 25,6
2008 3) 28,4 48,9 32,5 25,8
2009 3) 27,6 49,4 31,7 25,8
2010 4) 27,9 50,1 32,1 25,7
2011 4) 28,2 50,2 32,5 25,8
2012 4) 26,9 49,7 31,5 25,5
2013 4) 27,2 50,8 31,9 25,2
2014 4) 27,0 51,1 31,8 25,0
2015 4) 27,3 51,9 32,3 24,9
2016 4) 27,2 52,0 32,3 24,8
1) Vuosien 1966–1981 tiedot perustuvat kulutustutkimukseen. Tulokäsite ekvivalentit rahatulot, kulutusyksikköasteikko muunnettu OECD. Tulonkäyttöyksikkö kotitalous, henkilöpainotus.
2) Vuosien 1986–1995 tiedot perustuvat tulonjakotilastoon (otos). Tulokäsite ekvivalentit rahatulot (ml. myyntivoitot), kulutusyksikköasteikko muunnettu OECD. Tulonkäyttöyksikkö kotitalous, henkilöpainotus.
3) Vuodesta 1995 eteenpäin tiedot perustuvat tulonjaon kokonaistilastoon. Tulokäsite ekvivalentit rahatulot (ml. myyntivoitot), kulutusyksikköasteikko muunnettu OECD. Tulonkäyttöyksikkö asuntokunta, henkilöpainotus.
4) Tulonjaon kokonaistilaston tulokäsite on hieman kattavampi tilastovuodesta 2010 alkaen. Tuloihin on lisätty elatustuki, saatu elatusapu, verottomat apurahat ja asevelvollisten päivärahat. Uudella tulokäsitteellä vuoden 2010 Gini-kerroin on 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vanhalla tulokäsitteellä.
5) Gini-kerroin laskettuna henkilöiden kulutusyksikköä kohti lasketuista käytettävissä olevista rahatuloista tilastovuodelta ja viideltä edeltävältä vuodelta. Ensimmäinen tieto on ajanjaksolta 1995–2000 eli vuoden 2000 kuuden vuoden Gini-kerroin on laskettu näiden vuosien yhteenlasketuista tuloista. Vastaavasti vuoden 2016 tieto on laskettu vuosien 2011–2016 tuloista. Mukana ovat henkilöt, jotka olivat asuntoväestössä jokaisen kuuden vuoden lopussa.

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Tuloerot 2016, Liitetaulukko 1. Gini-kertoimet (%) Suomessa 1966–2016. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2016/01/tjkt_2016_01_2017-12-20_tau_001_fi.html