Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.12.2007

Inkomstskillnaderna ökade år 2006

De relativa inkomstskillnaderna ökade år 2006 jämfört med året innan. De genomsnittliga realinkomsterna hos decilen med de lägsta inkomsterna ökade med 0,8 procent från året innan medan inkomsterna hos decilen med de högsta inkomsterna ökade med 4,7 procent. Den lägsta inkomstdecilen fick 3,7 procent av de totala inkomsterna år 2006. Den högsta decilens inkomstandel var 23,9 procent.

Hushållens genomsnittliga realinkomster ökade med 2,7 procent. Enligt medianinkomsten, som bättre beskriver genomsnittshushållens inkomster, var den reala ökningen av inkomsterna 2,2 procent år 2006. Sett efter region fanns den bästa inkomstutvecklingen i Karleby och Kyrönmaa ekonomiska regioner, där medianinkomsterna ökade realt med drygt 3 procent år 2006. Minst ökade realinkomsterna i Ålands skärgård samt i Sydöstra Birkalands ekonomiska regioner, dvs. med ungefär en halv procent.

Inkomstnivån var högst i Mariehamns stad, på Ålands landsbygd samt i Helsingfors ekonomiska regioner. I Mariehamns stad var medianinkomsten år 2006 ungefär 23 procent över medianen för hela landet. På Åland och i huvudstadsregionen var också inkomstskillnaderna inom området stora. Inkomstnivån var lägst i Pielisen-Karjala ekonomiska region, där medianinkomsten var en femtedel lägre än medianinkomsten för hela landet. Där inkomstnivån var låg fanns också de minsta inkomstskillnaderna, dvs. i de ekonomiska regionerna i Kehys-Kainuu och Östra Lappland.

Ungefär 440 000 personer, dvs. 8,4 procent av befolkningen var ekonomiskt utsatta år 2006. Det är fråga om personer i hushåll med en inkomst på mindre än 60 procent av medianinkomsterna under det senaste året samt åtminstone två av de tre tidigare åren.

Förändringar i realinkomsterna och utvecklingen av inkomstskillnaderna 1995–2006 samt ekonomisk utsatthet 1998–2006.

  År
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Reell årsförändring av inkomsterna, % (disponibla penninginkomster per hushåll efter konsumtionsenhet)
Median   0,9 3,0 2,1 2,4 1,2 3,2 2,6 2,4 3,7 1,9 2,2
Medeltal   1,0 4,5 3,1 4,5 2,7 1,0 2,4 2,4 5,1 1,4 2,7
Inkomstskillnader
Gini-index, % 22,3 22,7 24,1 25,2 27,0 28,4 27,0 26,9 27,3 28,4 28,2 28,7
Inkomstandel, 10 % med lägsta inkomster 4,5 4,4 4,3 4,2 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7
Inkomstandel, 10 % med högsta inkomster 19,7 19,7 20,7 21,6 23,2 24,4 22,9 22,7 22,9 23,8 23,5 23,9
Ekonomisk utsatthet, % (inkomsterna lägre än 60 % av medianinkomsterna under statistikåret samt under två av de tre föregående åren)
% av befolkningen .. .. .. 4,6 5,3 5,9 6,4 6,9 7,3 7,6 7,9 8,4

Källa: Totalstatistik över inkomstfördelning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610, Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/2006/tjkt_2006_2007-12-21_tie_001_sv.html