Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Offentliggöranden

2017
inkomstutvecklingen efter område
inkomstskillnader
2016
Inkomstutvecklingen efter område
Inkomstskillnader
2015
Inkomstskillnader
Inkomstutvecklingen efter område
2014
Inkomstskillnader
Inkomstutvecklingen efter område
2013
Inkomstskillnader
Inkomstutvecklingen efter område
2012
Inkomstskillnader
Inkomstutvecklingen efter område
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/tie_sv.html