Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tulonjakotilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 21.12.2007

Tuloerot kasvoivat vuonna 2006

Suhteelliset tuloerot kasvoivat edellisvuodesta vuonna 2006. Väestön pienituloisimman kymmenesosan keskimääräiset reaalitulot kasvoivat 0,8 prosenttia edellisvuodesta, kun suurituloisimman kymmenesosan tulot kasvoivat 4,7 prosenttia. Pienituloisin kymmenesosa sai kokonaistuloista 3,7 prosenttia vuonna 2006. Suurituloisimman kymmenesosan tulo-osuus oli 23,9 prosenttia.

Talouksien keskimääräiset reaalitulot kasvoivat 2,7 prosenttia. Keskivertotalouksien tuloja paremmin kuvaavan mediaanitulon mukaan tulojen reaalikasvu oli 2,2 prosenttia vuonna 2006. Alueellisesti tarkasteltuna paras tulokehitys oli Kokkolan ja Kyrönmaan seutukunnissa, joissa mediaanitulot kasvoivat reaalisesti runsaat 3 prosenttia vuonna 2006. Vähiten reaalitulot kasvoivat Ahvenanmaan saariston (Ålands skärgård) sekä Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnissa, noin puoli prosenttia.

Korkein tulotaso oli Maarianhaminan kaupungin (Mariehamns stad), Ahvenanmaan maaseudun (Ålands landsbygd) sekä Helsingin seutukunnissa. Maarianhaminan kaupungin mediaanitulo oli vuonna 2006 noin 23 prosenttia koko maan mediaanin yläpuolella. Ahvenanmaalla ja pääkaupunkiseudulla myös alueen sisäiset tuloerot olivat suuret. Tulotaso oli alhaisin Pielisen-Karjalan seutukunnassa, jossa mediaanitulo oli viidenneksen matalampi kuin koko maan mediaanitulo. Myös tuloerot olivat pienimmät siellä, missä tulotaso oli alhainen, eli Kehys-Kainuun ja Itä-Lapin seutukunnissa.

Noin 440 000 henkilöä eli 8,4 prosenttia väestöstä oli pitkittyneesti pienituloisia vuonna 2006. Pitkittyneesti pienituloisiksi määrittyvät henkilöt, joiden talouksien tulot olivat alle 60 prosenttia mediaanitulosta viimeisimmän vuoden lisäksi ainakin kahtena edeltävästä kolmesta vuodesta.

Reaalitulojen muutokset ja tuloerojen kehitys 1995–2006 sekä pitkittynyt pienituloisuus 1998–2006.

  Vuosi
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tulojen reaalinen vuosimuutos, % (kulutusyksikköä kohti lasketut käytettävissä olevat rahatulot taloutta kohden)
Mediaani   0,9 3,0 2,1 2,4 1,2 3,2 2,6 2,4 3,7 1,9 2,2
Keskiarvo   1,0 4,5 3,1 4,5 2,7 1,0 2,4 2,4 5,1 1,4 2,7
Tuloerot
Gini-indeksi, % 22,3 22,7 24,1 25,2 27,0 28,4 27,0 26,9 27,3 28,4 28,2 28,7
Tulo-osuus, pienituloisin 10 % 4,5 4,4 4,3 4,2 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7
Tulo-osuus, suurituloisin 10 % 19,7 19,7 20,7 21,6 23,2 24,4 22,9 22,7 22,9 23,8 23,5 23,9
Pitkittynyt pienituloisuus, % (tulot alle 60 % mediaanitulosta tilastovuoden lisäksi kahtena edeltävästä kolmesta vuodesta)
% väestöstä .. .. .. 4,6 5,3 5,9 6,4 6,9 7,3 7,6 7,9 8,4

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610, Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (327,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2006/tjkt_2006_2007-12-21_tie_001_fi.html