Finlands officiella statistik

Totalstatistik över inkomstfördelning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De senaste årens goda ekonomiska utveckling har ökat bostadshushållens inkomster främst i Lappland
18.12.2018
Enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelningen var bostadshushållens medianinkomst i Finland i fjol reellt sett 2,5 procent högre än år 2014, då den fleråriga nedgången i Finlands ekonomi stannade av. Den gynnsammaste inkomstutvecklingen har Tunturi-Lappi och Norra Lapplands ekonomiska regioner haft. År 2017 var bostadshushållens realinkomster där omkring 5,5 procent högre än år 2014. I Nystadsregionens ekonomiska region i sydvästra Finland var motsvarande inkomstökning 4,7 procent.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Totalstatistiken över inkomstfördelningen beskriver årsinkomsterna i registerhushållen och fördelningen av dem speciellt ur regional synvinkel. I statistiken beskrivs de disponibla inkomsterna och hur de bildas utifrån olika inkomstkällor, med beaktande av beskattning och inkomstöverföringar. Eftersom det är fråga om data som täcker hela befolkningen och som årligen bildas på basis av administrativa register, är det också möjligt att göra dynamiska analyser av inkomstfördelningen (t.ex. permanent låga inkomster).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalda transfereringar, bostadshushåll, bostadshushållens inkomster, bruttoinkomst, disponibla inkomster, dividender, ekvivalenta inkomster, erhållna transfereringar, faktorinkomst, företagarinkomst, gini-koefficient, hushåll, höginkomsttagare, inkomster, inkomstfördelning, inkomstskillnader, kapitalinkomst, låginkomsttagare, långvarig fattigdomsrisk, löner, penninginkomster, realinkomst, realisationsvinst, räntor, skattepliktiga inkomster, transfereringar, utkomst.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikgrenarna inom inkomstfördelningsstatistiken sammanslås år 2019
1.3.2019
Den urvalsbaserade inkomstfördelningsstatistiken och den registerbaserade totalstatistiken över inkomstfördelning slås samman till en enda inkomstfördelningsstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/index_sv.html