Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifterna i industrins bokslutsstatistik ingår framöver i struktur- och boksslutsstatistiken över företag

Uppgifterna i industrins bokslutsstatistik publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag på adressen http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html. Industrins bokslutsstatistik publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.

Statistikuppgifter från industrins bokslutsstatistiken har publicerats årligen på statistikens webbsidor och gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga där.

 


Senast uppdaterad 19.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins bokslutsstatistik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tetipa/tetipa_2014-08-13_uut_001_sv.html