Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Industrins bokslutsstatistik beskriver hur resultatet för industrins olika näringsgrenar bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningsstruktur. Variabler är resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins bokslutsstatistik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tetipa/meta_sv.html