Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2014

Eläintenpitokieltoja tuomittiin enemmän kuin aiemmin

Korjaus 15.4.2015. Julkistuksen katsauksen lukua 1.5 ja katsauksen Taulukko 4 korjattu.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan eläintenpitokieltoja määrättiin 90:lle henkilölle vuonna 2013, noin 45 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Näistä pysyviä kieltoja oli 3. Liiketoimintakieltoja puolestaan määrättiin 296 kertaa, mikä on vähemmän kuin vuonna 2012, jolloin liiketoimintakieltoja määrättiin 327 kertaa. Metsästyskieltojen määrässä ei tapahtunut juurikaan muutosta.

Eläintenpitokiellot, liiketoimintakiellot ja metsästyskiellot 1995-2013 (lkm)

Eläintenpitokiellot, liiketoimintakiellot ja metsästyskiellot 1995-2013 (lkm)

Keskimääräinen eläintenpitokiellon pituus oli 3,4 vuotta vuonna 2013. Liiketoimintakieltoja määrättiin keskimäärin 3,8 vuodeksi ja metsästyskieltoja 2,3 vuodeksi.

Eläinsuojelurikoksesta tuomittiin useammin kuin ennen. Vuonna 2013 tuomio annettiin eläinsuojelurikoksesta 145 kertaa ja 98 kertaa vuonna 2012. Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittiin 6 kertaa vuonna 2013. Törkeästä eläinsuojelurikoksesta on voitu tuomita vuodesta 2011 alkaen.

Alioikeuksissa tuomittujen sakkorangaistusten määrä vähenee

Tuomioistuimissa annettujen sakkotuomioiden määrä on alhaisempi kuin kertaakaan aiemmin, kun tarkastellaan sakkotuomioiden määriä vuodesta 1995 alkaen. Alioikeuksien määräämiä sakkotuomioita (33 700)  oli yli 7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Myös rangaistusmääräyksellä sakkoon tuomittujen ja rikesakkojen määrä väheni vuoteen 2012 verrattuna. Vuonna 2013 rangaistusmääräyksen saaneita oli lähes 179 200, yli 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Myös rikesakkoja määrättiin noin 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012, hieman yli 253 900 kertaa. Rikesakoista lähes 60 prosenttia määrättiin kameravalvonnan avulla.

Sakkokertymät vähenivät kaikkien sakkorangaistusten osalta. Rikesakkojen osalta muutos vuoteen 2012 oli suurin. Vuonna 2013 sakkokertymä oli yli 5 prosenttia pienempi kuin vuonna 2012. Tuomioistuimien määräämien sakkojen kertymä oli yli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rangaistusmääräysten osalta sakkokertymä ei vähentynyt merkittävästi, alle prosentin vähemmän kun vuonna 2012.

Sakot ja sakkokertymä vuosina 1995-2013

Sakot ja sakkokertymä vuosina 1995-2013

Sakot ja sakkokertymä 1995-2013 (lkm, milj. euro)

Vuosi Alioikeuden tuomiot Rangaistusmääräykset  Rikesakot  
Lukumäärä Milj. euroa Lukumäärä Euroa Lukumäärä Milj. euroa
1995 47 134 9,7 277 530 25,2 52 009 1,7
1996 44 899 9,4 269 501 24,5 63 478 2,0
1997 43 573 9,5 249 460 23,8 58 861 1,9
1998 42 288 9,8 264 930 26,8 62 006 2,0
1999 42 143 10,1 232 873 27,1 69 210 3,1
2000 44 713 12,5 196 156 29,5 103 499 7,5
2001 46 414 14,6 236 448 38,2 103 013 7,4
2002 44 462 14,1 191 011 30,9 96 608 7,0
2003 44 580 15,0 218 883 37,2 99 099 7,3
2004 48 721 17,1 232 613 41,3 109 634 8,0
2005 47 483 17,4 237 472 44,3 110 704 8,5
2006 45 804 18,2 229 731 45,0 108 203 8,3
2007 46 243 19,0 258 890 52,4 133 629 10,4
2008 46 869 20,5 255 037 52,4 201 505 15,9
2009 45 730 19,8 208 983 42,8 274 124 21,6
2010 44 068 19,5 210 906 43,0 290 828 22,3
2011 44 484 19,7 207 679 43,9 300 809 22,8
2012 43 728 20,1 191 483 41,7 269 404 20,6
2013 40 190 19,6 179 184 41,3 253 932 19,6

Myös muiden tuomioiden määrät vähentyneet

Yhteensä alioikeudessa tuomittuja oli vuonna 2013 lähes 8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Tuomioita annettiin vuonna 2013 noin 57 300 kertaa.

Ehdottomaan vankeuteen tuomittiin hieman yli 5 000 henkilöä, mikä on yli 400 vankeustuomiota vähemmän kuin vuonna 2012. Näistä elinkautiseen vankeuteen tuomittiin 19 henkilöä. Aikaisempi ehdoton vankeus katsottiin olevan riittävä seuraamus 367 tapauksessa. Eniten ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin, kun tuomion päärikoksena oli törkeä rattijuopumus (840), pahoinpitely (517) tai varkaus (446).

Valvontarangaistukseen tuomittiin 204 henkilöä. Rangaistuksen keskimääräinen kesto oli 3,2 kuukautta. Valvontarangaistus tuomittiin useimmin rikoslain 23 luvun liikennerikoksista (111) ja näistä yleisimmin törkeästä rattijuopumuksesta (95). Muita valvontarangaistukseen johtaneita rikoksia olivat esimerkiksi pahoinpitely (24) ja siviilipalveluksesta kieltäytyminen (23).

Ehdottoman vankeuden sijasta yhdyskuntapalveluun tuomittiin 2 100 henkilöä. Näissä yli puolessa (53%) tapauksista tuomion syynä oli törkeä rattijuopumus. Yhdyskuntapalvelua ehdollisen vankeustuomion ohessa sai 224 henkilöä.

Vuonna 2013 ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin yhteensä noin 13 800. Määrä laski yli 5 prosenttia edellisvuodesta. Oheissakkoa tuomittiin ehdollisen vankeuden yhteydessä lähes 6 300 kertaa.

Määräaikaiset ehdottomat rangaistukset 1970-2013

Määräaikaiset ehdottomat rangaistukset 1970-2013

Naisten osuus rangaistuista kasvaa

Vuonna 2013 rangaistukseen tuomituista yli 23 prosenttia (114 200) oli naisia. Naisten osuus rikoksista rangaistuista on kasvanut tasaisesti jo useamman vuosikymmenen ajan: Naisten osuus oli yhdeksän prosenttia vuonna 1980, 13 prosenttia vuonna 1990 ja 16 prosenttia vuonna 2000. Vuonna 2013 rikesakoista lähes 27 prosenttia ja rangaistusmääräyksistä noin 21 prosenttia määrättiin naisille. Oikeudessa tuomituista naisia oli puolestaan hieman yli 16 prosenttia (9 200). Alioikeuksissa naisia tuomittiin huomattavasti useammin sakkoihin ja ehdolliseen vankeuteen kuin yhdyskuntapalveluun tai ehdottomaan vankeuteen. Vuoden 1995 jälkeen 32 naista on tuomittu elinkautiseen vankeuteen.

Ulkomaalaisten osuus tuomituista kasvoi hieman

Vuonna 2013 kaikista noin 490 400 rangaistukseen tuomitusta 8 prosenttia (39 200) oli ulkomaan kansalaisia. Edellisvuonna osuus oli 7,7 prosenttia. Noin 54 prosenttia tuomituista ulkomaan kansalaisista ei asunut vakinaisesti Suomessa.

Suomessa ei-vakinaisesti asuvia rangaistuja ulkomaalaisia oli yli 21 100, lähes 700 vähemmän kuin viime vuonna. Rangaistuja Suomessa asuvia ulkomaan kansalaisia oli puolestaan hieman yli 18 000, noin 500 vähemmän kuin viime vuonna. Rangaistukseen tuomittujen joukossa oli kaikkiaan 152:n eri valtion kansalaisia. Näistä 77 prosenttia oli EU28-maiden ja muiden Euroopan valtioiden kansalaisia.

Eniten tuomittiin Venäjän kansalaisia (12 100). Näistä tuomioista suuri osa (2 000) seurasi Rikoslain luvun 23 liikennerikoksista. Näistä noin 1 500 tuomiota määrättiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tieliikennelain perusteella tuomittiin noin 4 200 venäläistä. Toiseksi eniten tuomioita ulkomaalaisista saivat virolaiset (8 500), useimmiten tuomioita määrättiin rikoslain luvun 23 tieliikennelain liikennerikoksista ja rikoslain luvun 28 varkauksista ja näpistyksistä.

Tarkempia tietoja vuoden 2013 syytetyistä, tuomituista ja rangaistuksista löytyy 16.12.2014 julkaistusta katsauksessa sekä PX-Web tietokantapalvelussa.


Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (590,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2013/syyttr_2013_2014-12-16_tie_001_fi.html