Liitetaulukko 2. Ulkomaiset suorat sijoitukset, virta, milj. euroa

  2009 2010 2011 2012 2013¹ 2014
Sijoitus Suomeen Maailma 517 5 556 1 834 3 233 -127 13 041
Ruotsi -290 1 229 626 901 -389 1 730
Alankomaat 1 674 1 979 840 2 271 -1 512 3 359
Tanska 72 163 -35 550 194 1 149
Saksa -1 035 2 469 1 327 -2 737 -245 -342
Luxemburg 992 1 486 276 -247 476 4 255
Sijoitus ulkomaille Maailma 4 029 7 693 3 605 5 871 -1 809 -424
Ruotsi 2 870 1 020 2 959 2 535 331 1 895
Alankomaat 103 646 1 371 5 545 -3 849 2 490
Saksa -501 583 -104 1 768 -2 637 -728
Belgia 694 2 430 -845 -13 807 1 457 -1 454
Yhdysvallat (USA) -1 056 -815 268 -351 -490 -2 013
Venäjä -313 691 575 318 512 269
1) Vuodesta 2013 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien lukujen kanssa johtuen tilastointimuutoksista.

Lähde: Ulkomaiset suorat sijoitukset 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristian Taskinen 029 551 2238, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 30.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset suorat sijoitukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3498. 2014, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset suorat sijoitukset, virta, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssij/2014/ssij_2014_2015-10-30_tau_002_fi.html