Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.10.2015

Suomalaiset matkustivat viileänä kesänä 2015 kotimaan lisäksi myös Keski-Eurooppaan

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomalaiset matkustivat touko-elokuussa 2015 ahkerasti Keski-Eurooppaan, minne matkoja tehtiin 20 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Välimerenmaista Kreikka ja Turkki kasvattivat suosiotaan. Myös Viroon tehtyjen matkojen määrä lisääntyi viimevuodesta. Kotimaassa maksullisen majoituksen sisältäneitä matkoja tehtiin hiukan enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Vapaa-ajanmatkat touko-elokuussa 2003 - 2015*

Vapaa-ajanmatkat touko-elokuussa 2003 - 2015*

Vuoden 2015 toisella kolmanneksella 15–84-vuotiaat suomalaiset tekivät noin 15 miljoonaa matkaa, kun lasketaan yhteen kotimaan ja ulkomaan vapaa-ajanmatkat sekä työ- ja kokousmatkat. Matkamäärässä ovat mukana yöpymisen sisältäneiden matkojen lisäksi myös ulkomaan päivämatkat.

Kotimaassa yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja tehtiin touko-elokuussa lähes 11 miljoonaa. Ilmaismajoitusmatkoja näistä oli 8 miljoonaa, joka on 6 prosenttia vähemmän kuin viimevuoden touko-elokuussa.

Vapaa-ajanmatkoja, joiden aikana yövyttiin maksullisessa majoituksessa, tehtiin 2,7 miljoonaa ja suosituimmat matkakohteet sijaitsivat Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Uusimaa menetti suosiotaan viime vuodesta, mutta säilytti kuitenkin kärkisijansa kesän matkailumaakuntana. Kaikkiaan maksullisen majoituksen sisältäneitä kotimaanmatkoja tehtiin vain hiukan enemmän kuin edellisvuoden touko-elokuussa.

Maksullisessa majoituksessa matkailija yöpyy esim. vuokratussa mökissä, hotellissa tai leirintäalueella. Näillä vapaa-ajanmatkoilla yövyttiin mieluiten hotellissa. Hotelliyöpymisiä kertyikin 3,7 miljoona, joka on yli puolet maksullisista yöpymisistä. Vuokrattu mökki on suosittu myös kesäaikaan ja vuokramökkiyöpymisiä kertyi näillä matkoilla 1,8 miljoona, joka on runsas neljännes maksullisista yöpymisistä.

Heinäkuu on perinteisesti kesäkuukausien suosituin matkustuskuukausi. Silloin tehtiin vajaa miljoona kotimaanmatkaa, joiden aikana yövyttiin maksullisessa majoituksessa. Vuoden 2015 heinäkuu oli kuitenkin kotimaanmatkailun liiketoiminnan näkökulmasta heikohko. Heinäkuussa tehtyjen maksullisen majoituksen matkojen määrä jäi alle miljoonan viimeksi vuonna 2009.

Ulkomaille tehtiin touko-elokuussa kaikkiaan 3,1 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Lukuun on laskettu mukaan yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, risteilyt ja päivämatkat. Ulkomaan vapaa-ajanmatkoista yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä matkoja oli 2 471 000 ja risteilyjä, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, 320 000. Lähes kaikki risteilyt suuntautuivat Ruotsiin tai Viroon. Päivämatkoja ulkomaille tehtiin touko-elokuussa 344 000, joista Viron päiväristeilyjä oli lähes kaksi kolmesta.

Kesällä ulkomaan vapaa-ajanmatkoille lähdettiin useimmiten laivalla tai lentäen. Meriteitse tehtiin 1,4 miljoonaa matkaa ja ilmojen halki yhtä monta.

Vapaa-ajanmatkailu Viroon kasvoi edellisvuoden kesästä. Kohdemaassa yöpymisen sisältäneitä matkoja suuntautui etelänaapuriimme 644 000, yönyliristeilyjä 123 000 ja päiväristeilyjä 222 000. Laivalla yöpymisen sisältäneet risteilyt vähenivät viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta kohdemaassa yöpymisen sisältäneet matkat ja päiväristeilyt lisääntyivät.

Vapaa-ajanmatkailu Ruotsiin väheni edellisvuoden kesästä. Kohdemaassa yöpymisen sisältäneitä matkoja suuntautui länsinaapuriimme kesäkaudella 284 000, yönyliristeilyjä 194 000 ja päivämatkoja 66 000.

Venäjälle suuntautuvan vapaa-ajanmatkailun määrä kasvoi kokonaisuudessaan 3 prosenttia kesän 2014 notkahduksen jälkeen. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat Venäjälle lisääntyivät, mutta päivämatkojen määrät vähenivät edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Länsi- ja Keski-Euroopan matkakohdesuosikiksi nousi Saksa, jonne matkojen määrä lisääntyi peräti 52 prosenttia. Myös Ranska lisäsi suosiotaan suomalaismatkailijoiden keskuudessa.

Suomessa koettiin viileä kesä ja keskikesän hellepäivistä vain haaveiltiin. Moni suomalainen teki kuitenkin hellehaaveistaan totta ja suuntasi lomamatkallaan Etelä-Eurooppaan. Välimeren pohjoispuolen valtioihin tehtiin yhteensä 589 000 matkaa, joka oli kuitenkin hieman vähemmän kuin edellisvuoden touko-elokuussa.

Kreikkaan matkustettiin hieman ahkerammin kuin edellisvuoden kesäkaudella, ja matkat Kreikkaan lisääntyvät 4 prosenttia. Muina Välimeren suosikkivaltioina olivat tutut Espanja, Italia ja Turkki. Espanjan ja Italian matkojen määrät vähenivät, mutta Turkin-matkojen määrä lisääntyi 30 prosenttia.

Pakettimatkat eivät ole kesällä sen suositumpia kuin muuhunkaan aikaan vuodesta. Viron yöpymisen kohdemaassa sisältäneistä matkoista 35 prosenttia oli pakettimatkoja. Kreikkaan suuntautuneista matkoista pakettimatkoja oli 89 prosenttia ja Turkkiin 55 prosenttia. Espanjaan ja Italiaan tehdyistä vapaa-ajanmatkoista vain pieni osa oli pakettimatkoja. Espanjan-matkoista paketteja oli noin 20 prosenttia ja Italian-matkoista vain 9 prosenttia.

Yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä matkoja tehtiin kokonaisuudessaan 3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden touko-elokuussa.

Vaikka yli puolet ulkomailla vietetyistä lomaöistä kuluu hotelleissa, niin varsinkin kesäaikaan lisääntyvät myös sukulaisten ja tuttavien luona yöpymiset, sillä neljännes ulkomailla vietetyistä lomaöistä kului sukulaisten ja tuttavien luona.

Myös ulkomaille matkustettaessa heinäkuu oli suosituin matkustuskuukausi, sillä silloin tehtiin 789 000 ulkomaan matkaa, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa. Suosituimpana lomakuukautena kohdemaassa yöpymisen sisältäneitä matkoja tehtiin kuitenkin 3 prosenttia vähemmän kuin viimevuonna.

Vapaa-ajanmatkojen lisäksi kotimaassa tehtiin miljoona työ- ja kokousmatkaa. Ulkomaille suuntautui 0,6 miljoonaa työ- ja kokousmatkaa (ml. kohdemaassa yöpymisen sisältäneet matkat, risteilyt ja päivämatkat). Työmatkat sekä kotimaassa että ulkomaille lisääntyivät, kotimaassa 2 prosenttia ja ulkomaille 11 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa yhteensä 5 106 iältään 15–84-vuotiasta suomalaista. Vuoteen 2011 saakka tiedot kerättiin 15–74-vuotiailta.


Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (300,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. Kesä (1.5.-31.8.) 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2015/14/smat_2015_14_2015-10-07_tie_001_fi.html